מסלול ישיר לתואר שני - "פסגות"

הנחיות (שימו לב החל מתש"פ האוניברסיטה עוברת לניקוד לפי ש"ס, 1 נ"ז=1 ש"ס)

בשנים ג' ו-ד' חובה להירשם לקוד 80-762-01 לציון לתזה (לא מזכה בנקודות זכות). 

בשנה ד' חובה להירשם גם לקוד 80-9000-01 לסמינריון המחלקתי (לא מזכה בנקודות זכות). 

בשנה ד', על הסטודנטים להירשם לקורסים בהיקף של 14 נ"ז, בנוסף ל-10 נ"ז שהועברו משנה ג' לפני סגירת תואר ראשון. במסלול ביולוגיה חישובית הנקודות המועברות הן 4 נ"ז של קורס ביולוגיה חישובית 80-512 ועוד 6 נ"ז של קורסי בחירה, ביתר המסלולים מועברות 10 נ"ז של מעבדת חקר מורחבת 80-569.

14 נקודות הזכות כוללות בתוכן קורסי חובה ובחירה לפי הפירוט הבא:

קורסי חובה לתואר השני

מי שהחל את התואר בתשע"ז - 

80801 עקרונות פיזיקליים למכשור מדעי ונתוח תוצאות- 2 נ"ז

מי שמתחיל את התואר החל מתשע"ח- 

80801 עקרונות פיזיקליים למכשור מדעי ונתוח תוצאות- 2 נ"ז
80534 ביוסטטיסטיקה ומבוא לנסויים קליניים- 4 נ"ז

החל מתשע"ז אין חובה לקחת את הקורס 80934. בכל מקרה ימלא הסטודנט את מכסת הקורסים לתואר שני (סה"כ 24 נ"ז) בעזרת קורסי בחירה 

לתואר הראשון: 14 ש"ש לימודי יהדות ופטורים מקורסים כללים.

לתואר השני: פטורים מקורס ביהדות (בשונה מתלמידי תואר שני במסלול הרגיל). 

הנחיות למערכת הרישום לתלמידי פסגות

  1. עליכם להרשם תחת רישום לתואר ראשון לכל קורסי החובה לשנה ג ולהשלים בחירה לתואר הראשון ל144 נ"ז (כמו כל סטודנט במסלול שאינו פסגות). בתוך חישוב זה עליכם לקחת בחשבון 10 נ"ז של מעבדה מתקדמת מורחבת80569  ו2 נ"ז של סמינריון המסלול 80490.
  2. אין צורך לקחת עוד סמינריון לתואר הראשון – סמינריון פסגות מחליף אותו.
  3. את הרישום לשני הקורסים הנ"ל – מעבדה מורחבת וסמינריון מבצעים מתוך הרישום לתואר השני – קיים אשכול למסלול פסגות
  4. ברישום קורסים לתואר השני – יש להשלים ל24 נ"ז לתואר, כלומר במקרה של פסגות –רק 14 נ"ז (קורסי חובה + בחירה+ סמינריון 1 (1 נ"ז) ) – וזאת כיוון שמעבדה מורחבת נחשבת גם בספירה של התואר השני.

לגבי סטודנטים בפסגות מסלול ביולוגיה חישובית:

  1. עליכם להשלים 158 נ"ז לתואר הראשון – כרגיל.
  2. 10 נ"ז מכך יועברו לתואר השני (8512+ 6 נ"ז בחירה) ולכן גם לכם לתואר השני יש להשלים 14 נ"ז (יחד יוצא 24 נ"ז לתואר השני)
  3. עליכם להקפיד להשלים את הנ"ז לתואר השני ע"פ דרישות המסלול לביולוגיה חישובית תואר שני.

בשאלות לגבי המסלול החישובי- ניתן לפנות לד"ר אילנה לואינגר.

עליכם להגיע לרמת פטור באנגלית כלומר לעקוב אחר הדרישות לתואר הראשון באנגלית. לתואר השני בפקולטה יש פטור מאנגלית. (כלומר לא תידרשו מעבר לדרישות האנגלית של התואר הראשון לעוד קורסי אנגלית בתואר השני )

קורסי בחירה עודפים- אם יהיו לכם בתום שנה ג קורסי בחירה עודפים תוכלו להעבירם לתואר השני.

אקסל אשכולות תואר שני מפורט

קורסי בחירה נוספים במכון הבינאוניברסיטאי באילת

מעבדות מרוכזות לתארים מתקדמים תשע"ח- ניתן לראות בהודעות הפקולטה