תוכנית "פסגות" היא המסלול ישיר לתואר שני

הנחיות (שימו לב החל מתש"פ האוניברסיטה עוברת לניקוד לפי ש"ס, 1 נ"ז=1 ש"ס)

בשנים ג' ו-ד' חובה להירשם לקוד 80-762-01 לציון לתזה (לא מזכה בנקודות זכות). 

בשנה ד' חובה להירשם גם לקוד 80-9000-01 לסמינריון המחלקתי (לא מזכה בנקודות זכות). 

בשנה ד', על הסטודנטים להירשם לקורסים בהיקף של 14 נ"ז, בנוסף ל-10 נ"ז (מעבדת החקר המתקדמת 80-569- הצעת המחקר) כך שסה"כ יהיו לכם 24 נ"ז. במסלול ביולוגיה חישובית הנקודות המועברות הן 4 נ"ז של קורס ביולוגיה חישובית 80-512 ועוד 6 נ"ז של קורסי בחירה (גם כן להגעה ל24 נ"ז).

14 נקודות הזכות כוללות בתוכן קורסי חובה ובחירה לפי הפירוט הבא:

קורסי חובה לתואר השני

מי שהחל את התואר בתשע"ז - 

80801 עקרונות פיזיקליים למכשור מדעי ונתוח תוצאות- 2 נ"ז

מי שמתחיל את התואר החל מתשע"ח- 

80801 עקרונות פיזיקליים למכשור מדעי ונתוח תוצאות- 2 נ"ז
80534 ביוסטטיסטיקה ומבוא לנסויים קליניים- 4 נ"ז

החל מתשע"ז אין חובה לקחת את הקורס 80934. בכל מקרה ימלא הסטודנט את מכסת הקורסים לתואר שני (סה"כ 24 נ"ז) בעזרת קורסי בחירה 

לתואר הראשון: 14 ש"ש לימודי יהדות ופטורים מקורסים כללים.

לתואר השני: פטורים מקורס ביהדות (בשונה מתלמידי תואר שני במסלול הרגיל). 

למידע נוסף על "תוכנית פסגות" - המסלול הישיר לתואר שני בפקולטה למדעי החיים בבר אילן>>>

הנחיות למערכת הרישום לתלמידי פסגות (כל המסלולים למעט חישובית)

  1. עליכם להרשם תחת רישום לתואר ראשון לכל קורסי החובה לשנה ג ולהשלים בחירה לתואר הראשון ל136 נ"ז (פטורים מ8 נ"ז בתואר הראשון). בתוך חישוב זה עליכם לקחת בחשבון את 2 נ"ז של סמינריון המסלול 80490.

  2. אין צורך לקחת עוד סמינריון לתואר הראשון – סמינריון פסגות מחליף אותו.
  3. את הרישום לקורס הסמינריון הנ"ל מבצעים מתוך  אשכול למסלול פסגות- בתואר הראשון 
  4. ברישום קורסים לתואר השני – יש להרשם למעבדה המורחבת ולקוד תיזה בלבד. 

לגבי סטודנטים בפסגות מסלול ביולוגיה חישובית:

  1. עליכם להשלים 158 נ"ז לתואר הראשון – כרגיל.

  2. 10 נ"ז מכך יועברו לתואר השני (8512+ 6 נ"ז בחירה) ולכן לתואר השני יש להשלים 14 נ"ז (יחד יוצא 24 נ"ז לתואר השני)
  3. עליכם להקפיד להשלים את הנ"ז לתואר השני ע"פ דרישות המסלול לביולוגיה חישובית תואר שני.

בשאלות לגבי המסלול החישובי- ניתן לפנות לד"ר אילנה לואינגר.

עליכם להגיע לרמת פטור באנגלית כלומר לעקוב אחר הדרישות לתואר הראשון באנגלית. לתואר השני בפקולטה יש פטור מאנגלית. (כלומר לא תידרשו מעבר לדרישות האנגלית של התואר הראשון לעוד קורסי אנגלית בתואר השני )

קורסי בחירה עודפים- אם יהיו לכם בתום שנה ג קורסי בחירה עודפים תוכלו להעבירם לתואר השני.

אקסל אשכולות תואר שני מפורט

קורסי בחירה נוספים במכון הבינאוניברסיטאי באילת

מעבדות מרוכזות לתארים מתקדמים תשע"ח- ניתן לראות בהודעות הפקולטה