שלחו לחבר

מדעי החיים - פיזיקה שנה א'

קורסי חובה פיזיקה 

מס' קורס          שם הקורס                                    ש"ס / סמסטר

86115            מכניקה                                            4ה + 2ת / א'

86147            מתמטיקה לפיסיקאים 1                      4ה + 2ת / א' 

86153            אלגברה ליניארית לפיסיקאים               4ה + 2ת / א'    

86120            חשמל ומגנטיות                                4ה + 2ת / ב'   

86148            מתמטיקה לפיסיקאים 2                      4ה + 2ת / ב'

86154            משוואות דיפרנציאליות רגילות             2ה + 1ת / ב'

86156            הסתברות וסטטיסטיקה                      3ה + 1ת / ב'        (דרישת ליבה לרפואה)

86170            מבוא לפיסיקה מודרנית                      2ה + 1ת / ב'

קורסי חובה מדעי החיים

מס' קורס          שם הקורס                                    ש"ס / סמסטר

80121            כימיה כללית ופיסיקלית א'                   4ה + 2ת / א'                                      

80701            מבוא לביולוגיה א'                              2ה / א'                             

80103            ביולוגיה של התא                               2ה / ב'                (דרישת ליבה לרפואה)                             

80123            כימיה כללית ופיסיקלית ב'                   2ה + 1ת / ב'                                            

80135            כימיה אורגנית א'                               2ה + 1ת / ב'                                       

80702            מבוא לביולוגיה ב'                              2ה / ב'                                    

ש"ס – שעות סמסטריאליות, ה-הרצאה, ת-תרגיל

מערכת שעות

ניתן לצפות בפרטי הקורס (יום, שעה, מיקום, מרצה, סילבוס וכו') בקטלוג הקורסים

 

תאריך עדכון אחרון : 21/06/2021