שלחו לחבר

מדעי החיים - כימיה שנה א'

קורסי חובה כימיה שנה א

מס' קורס          שם הקורס                                    ש"ס / סמסטר

84101       כימיה כללית א'                                   2ה + 2ת / א'

84102       כימיה אי אורגנית                                4ה + 2ת / א'

84107       סטטיסטיקה והסתברות לכימאים           2ה / א'                (דרישת ליבה לרפואה - יש להשלים עוד שעה בקורס משלים,

                                                                                                   הדרישה היא ל 3 שעות)

84171       מתמטיקה לכימאים א'                          4ה + 2ת / א'

84103       כימיה כללית ב'                                   3ה + 2ת / ב'

84104       מבוא לכימיה אורגנית                           3ה + 2ת / ב'

84182       פיסיקה כללית לכימאים ב'                    4ה + 2ת / ב'

84109       מעבדה בכימיה אנליטית                       2מ / שנתי

 

קורסי חובה מדעי החיים שנה א

מס' קורס          שם הקורס                                    ש"ס / סמסטר

80111       פיסיקה כללית א                                   3ה + 1ת / א'

80701      מבוא לביולוגיה א                                  2ה / א'

80103      ביולגיה של התא                                   2ה / ב'                (דרישת ליבה לרפואה)

80131      מתמטיקה ב                                         2ה + 1ת / ב'

80702      מבוא לביולוגיה ב                                  2ה / ב'

ש"ס – שעות סמסטריאליות, ה-הרצאה, ת-תרגיל, מ-מעבדה

מערכת שעות

ניתן לצפות בפרטי הקורס (יום, שעה, מיקום, מרצה, סילבוס וכו') בקטלוג הקורסים

 

תאריך עדכון אחרון : 21/06/2021