ד"ר דולמן רם

ד"ר
מרצה מן החוץ
ד"ר רם דולמן
דוא"ל: