שיעור תורה 186

06/12/2016 - 10:30 - 11:30

" האם אנו חוגגים את חנוכה משום שהיהודים אכן נצחו את היוונים?"

פרופ' יוסף פליישמן
המחלקה לתנ"ך
אי"ה ביום שלישי ו' כסלו תשע"ז (6-12-2016) בשעה 10:30
בחדר הסמינריונים, בנין גונדה (204), קומה ב

/files/life-sciences/shared/torah_class_186.pdf