תוכנית מובנית ביולוגיה גיאוגרפיה שנה ג'

מספר קורס

שם הקורס

75639

שימושי חישה מרחוק באקולוגיה

80513

ביואינפורמטיקה

80150

ביוסטטיסטיקה

80394

השמה במשרדי ממשלתיים

80395

מים אל ים הבטים סביבתיים במרחב הביולוגי/גיאוגרפי ג'

 

סמינריון

 

קורסי בחירה בתחום בגיאוגרפיה ובמדע"ח