נוירוביולוגיה

מדע הניורוביולוגיה הוא תחום מחקר המוקדש לחקר מערכת העצבים. תחום מחקר זה מגשר בין שטחי מחקר מגוונים החל מביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, פיזיולוגיה וגנטיקה דרך מדעי המחשב וכלה בפסיכולוגיה ופילוסופיה. ניתן לומר שהמטרה העיקרית של הנוירוביולוגיה היא להסביר התנהגות במונחים של פעילות עצבית. כיצד המוח מגייס מיליארדי מיליארדים של תאי עצב כדי ליצור התנהגות? כיצד מושפעים תאי העצב במוח מההתנהגות? האתגר האחרון, ואולי הגדול מכולם, של מדעי הביולוגיה הוא המחקר הנוירוביולוגי המנסה להסביר את הבסיס להכרה ואת התהליכים הבסיסיים אשר בעזרתם אנו חשים, פועלים, לומדים, וזוכרים. ברמה המולקולרית, השאלות הבסיסיות הנחקרות כוללות מנגנונים של ביטוי ושימוש של נשאי מידע תאיים אשר בתורם תורמים לפעולות תאיות כגון ביטוי גנים ומוות תאי. בנוסף הקשר האמיץ בין צורת תאי העצב השונים לתכונותיהם הפיזיולוגיות נחקר בשנים האחרונות בעוצמה גבוהה. ברמה התאית משתמשים חוקרים בשיטות אלקטרופיזיולוגיות ובמיקרוסקופים מתקדמים כדי לחקור כיצד תא עצב בודד מעבד את האותות החשמליים הנכנסים אליו על פני העץ הדנדריטי ויוצאים ממנו דרך האקסון על כל הסתעפויותיו. ברמה הקוגניטיבית, נחקרות שאלות המקשרות בין מצבי פעילות של רשת תאי העצב להתנהגות.