עמיתי הוראה ומרצים מן החוץ

שםסמל מיון טלפון דוא"ל
ד"ר נתן משה 972-54-4896893 moshen70@gmail.com
ד"ר נתן-מנור שרית saritnm@gmail.com
פרופ' סנדרוביץ חנוך hsenderowitz@gmail.com
ד"ר עספור מוסטפה asfurmustafa@gmail.com
ד"ר עפרוני רותם rotem.efrony@biu.ac.il
ד"ר פז יואב 972-3-5317968 yoav.paas@biu.ac.il
ד"ר קלט אינה inna.kalt@biu.ac.il
ד"ר רביזדה אסתר erabi@clalit.org.il
ד"ר שורק נדב nadavso@clalit.org.il
ד"ר שטיינברג נתי 972-50-6860935; 972-3-9046960 nati.shteinberg@gmail.com
מר שיינברג אלון - alon.shainberg@teva.co.il
פרופ' שפרן יגאל merhav@merhav.org.il