שיעור תורה - שינוי - יונה בר-מעוז תהיה המרצה

23/05/2017 - 12:00 - 13:00

/files/life-sciences/shared/shiur_torah_23-5-17.pdf

Organized by David Levy

Light refreshments will be served before the lecture