הזמנה ליום מצגות של הסדנה לפרויקטים במגמה לביולוגיה חישובית