תוכנית מובנית ביולוגיה פסיכולוגיה שנה ג'

מספר קורס

שם הקורס

80203

מיקרוביולוגיה כללית

80208

גנטיקה כללית

80214+80228

פיסיולוגיה של מערכות+ מעבדה

 

סמינריון

60305

מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית א

60306

מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית ב

60209

מבוא לפסיכולוגיה חברתית א

60210

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב

 

פרקטיקום

 

סמינר עיוני

 

קורסי בחירה במדעי החיים והפסיכולוגיה