מדעי החיים מורחב קורסי שנה א'

קורסי חובה שנה א'

מעבדות חובת בחירה שנה א' 

 

מערכת שעות מדעי החיים מורחב- שנה א סמסטר א'

מערכת שעות מדעי החיים מורחב- שנה א סמסטר ב'

 

 

* תלמידים שנבחנו בבגרות בפיזיקה 4 יחידות וקיבלו ציון 85 ומעלה, או 5 יחידות וקיבלו ציון 80 ומעלה משוחררים מקורסים 80-111, 80-113.