חגית האושנר
The Scientific Equipment Center

Hauschner Hagit

The Scientific Equipment Center
Email
hagit.hauschner@biu.ac.il
Office
The Suissa Life Sciences Building (212), ground floor, Room 008B

Last Updated Date : 19/05/2022