עופרה ישראלי
Coordinator of the Office of the Dean

Israeli Ofra

Coordinator of the Office of the Dean
Email
ofra.israeli@biu.ac.il
Office
The Suissa Life Sciences Building (212), 2nd floor, Room 2.13

Last Updated Date : 19/06/2022