Shiur Torah 182

25/07/2016 - 10:00 - 11:00

בס"ד

הפקולטה למדעי החיים

ע"ש מינה ואבררד גודמן

מזמינה את סגל עובדי הפקולטה ותלמידי המחקר

לשיעור תורני חודשי

"אלימות פיזית מילולית ומינית נגד נשים (בעיקר מההיבט ההלכתי) "

ד"ר בן ציון ברבי

ביה"ס ללימודי יסוד

אי"ה ביום  שני יט' תמוז תשע"ו (25-7-2016) בשעה 10:00

בחדר הסמינריונים, בנין גונדה (204), קומה ב