Shiur Torah 178

עברית Tell a Friend
14/03/2016 - 10:00 - 09:00Add To Calendar 2016-03-14 09:00:00 2016-03-14 10:00:00 שיעור תורה מספר 178 הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן  מזמינה את סגל עובדי הפקולטה ותלמידי המחקר  לשיעור תורני החודשי  נושא: "העבודה והמדע במשנה הרב סולובייצ'יק"  מרצה:  הרב ד"ר אמיר משיח  אי"ה ביום שני, ד' אדר ב' תשע"ו (14-3-2016) בשעה 11:00  בחדר הסמינריונים, בנין גונדה (204), קומה ב    כיבוד קל יוגש לפני ההרצאה  /files/life-sciences/shared/torah_class178_0.pdf הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il UTC public