נוירוביולוגיה

מדע הניורוביולוגיה הוא תחום מחקר המוקדש לחקר מערכת העצבים. תחום מחקר זה מגשר בין שטחי מחקר מגוונים החל מביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, פיזיולוגיה וגנטיקה דרך מדעי המחשב וכלה בפסיכולוגיה ופילוסופיה. ניתן לומר שהמטרה העיקרית של הנוירוביולוגיה היא להסביר התנהגות במונחים של פעילות עצבית. כיצד המוח מגייס מיליארדי מיליארדים של תאי עצב כדי ליצור התנהגות? כיצד מושפעים תאי העצב במוח מההתנהגות? האתגר האחרון, ואולי הגדול מכולם, של מדעי הביולוגיה הוא המחקר הנוירוביולוגי המנסה להסביר את הבסיס להכרה ואת התהליכים הבסיסיים אשר בעזרתם אנו חשים, פועלים, לומדים, וזוכרים. ברמה המולקולרית, השאלות הבסיסיות הנחקרות כוללות מנגנונים של ביטוי ושימוש של נשאי מידע תאיים אשר בתורם תורמים לפעולות תאיות כגון ביטוי גנים ומוות תאי. בנוסף הקשר האמיץ בין צורת תאי העצב השונים לתכונותיהם הפיזיולוגיות נחקר בשנים האחרונות בעוצמה גבוהה. ברמה התאית משתמשים חוקרים בשיטות אלקטרופיזיולוגיות ובמיקרוסקופים מתקדמים כדי לחקור כיצד תא עצב בודד מעבד את האותות החשמליים הנכנסים אליו על פני העץ הדנדריטי ויוצאים ממנו דרך האקסון על כל הסתעפויותיו. ברמה הקוגניטיבית, נחקרות שאלות המקשרות בין מצבי פעילות של רשת תאי העצב להתנהגות.

פרופ' אופטובסקי ירדן

פרופ'
דוא"ל: 
טלפון: 
פקס : 
מיקום: 

  פרופ' אוקון איתן

  פרופ'
  דוא"ל: 
  טלפון: 
  מיקום: 

  פרסומים

   

  1. A protocol for quantitative analysis of murine and human amyloid-β1-40 and 1-42. Illouz T, Madar R, Griffioen K, Okun E. J Neurosci Methods. 2017 Nov 1;291:28-35. doi: 10.1016/j.jneumeth.2017.07.022. Epub 2017 Jul 30
  2. Lavian H, Almog M, Madar R, Loewenstern Y, Bar-Gad I, Okun E, Korngreen A. Dopaminergic modulation of synaptic integration and firing patterns in the rat entopenduncular nucleus. J Neurosci. 2017 Jun 26. pii: 0639-17.
  3. Okun E, Marton D, Cohen D, Griffioen K, Kanfi Y, Illouz T, Madar R, Cohen HY. Sirt6 alters adult hippocampal neurogenesis. PLoS One. 2017 Jun 23;12(6):e0179681
  4. Betzer O, Shilo M, Opochinsky R, Barnoy E, Motiei M, Okun E, Yadid G, Popovtzer R. The effect of nanoparticle size on the ability to cross the blood-brain barrier: an in vivo study. Nanomedicine (Lond). 2017 Jul;12(13):1533-1546
  5. Gross A, Benninger F ,Madar R, Illouz T, Griffioen K, Steiner I, Offen D and Okun E. Toll-like receptor 3 deficiency decreases epileptogenesis in pilocarpine model of SE-induced epilepsy in mice. Epilepsia. 2017 Feb 6.
  6. Illouz T, Madar R, Clague C, Griffioen K, Louzoun Y, Okun E. Unbiased classification of spatial strategies in the Barnes maze. Bioinformatics. 2016 Jul 4. [IF# 5.766, ranked 3 of 65 journals in Mathematical and computational Biology, A+].
  7. Illouz T, Madar R, Louzon Y, Griffioen KJ, Okun E. Unraveling cognitive traits using the Morris water maze unbiased strategy classification (MUST-C) algorithm. Brain, Behavior and Immunity. 2015 Oct 24. [IF# 5.874; ranked 24 of 151 journals in Immunology, A].
  8. Madar R, Rotter A, Ben-Asher HW, Mughal MR, Arumugam TV, Wood WH 3rd, Becker KG, Mattson MP and Okun E. Postnatal TLR2 activation impairs learning and memory in adulthood. Brain, Behavior and Immunity, 2015 Aug;48:301-12. [IF# 5.874; ranked 24 of 151 journals in Immunology, A].
  9. Feldman N, Rotter A, Okun E. DAMPs as mediators of sterile inflammation in aging-related pathologies. Ageing Res Rev. 2015 Jan 29. pii: S1568-1637(15)00005-7. [IF# 7.526; ranked 1 of 49 journals in Geriatrics and Gerontology, A+].
  10. Illouz T, Okun E. No ECSIT-stential evidence for a link with Alzheimer's disease yet (retrospective on DOI 10.1002/bies.201100193). Bioessays. 2014 Nov 4. [IF# 4.73; ranked 10 of 86 journals in Biology, A].

  11. Barak B, Feldman N, Okun E. Cardiovascular Fitness and Cognitive Spatial Learning in Rodents and in Humans. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2014 Sep 16. [IF# 5.416; ranked 3 of 50 journals in Geriatrics and Gerontology, A+].
  12. Barak B, Feldman N, Okun E. Toll-like receptors as developmental tools that regulate neurogenesis during development: an update. Front Neurosci. 2014 Aug 28;8:272. [IF# 3.656; ranked 82 of 252 journals in Neurosciences, C].
  13. Kim W, Fiori JL, Shin YK, Okun E, Kim JS, Rapp PR, Egan JM. Pancreatic polypeptide inhibits somatostatin secretion. FEBS Lett. 2014 Aug 25;588(17):3233-9. doi: 10.1016/j.febslet.2014.07.005. [IF# 3.17; ranked 20 of 72 journals in Biophysics, B].
  14. Okun E. A heavy toll on the outcome of ischemic brain stroke. Exp Neurol. 2014 Apr;254:166-7. doi: 
10.1016/j.expneurol.2014.02.002. Epub 2014 Feb 7. [IF# 4.67; ranked 47 of 252 journals in Neurosciences, A].
  15. Lee JH, Halperin-Sheinfeld M, Baatar D, Mughal MR, Tae HJ, Kim JW, Carter A, Lustig A, Snir O, 
Lavie G, Okun E, Mattson MP, Sredni B, Taub DD. Tellurium Compound AS101 Ameliorates Experimental Autoimmune Encephalomyelitis by VLA-4 Inhibition and Suppression of Monocyte and T Cell Infiltration into the CNS. Neuromolecular Med. 2013 Nov 23. [IF# 3.885; ranked 77 of 252 journals in Neurosciences, C].
  16.  Okun E, Griffioen KJ, Rothman S, Wan R, Cong W, De Cabo R, Montalvo AM, Levette A, Maudsley S, Martin B, Arumugam TV and Mattson MP. Toll-Like Receptors 2 and 4 Modulate Autonomic Control of Heart Rate and Energy Metabolism. Brain Behav Immun. 2013 Oct 18. pii: S0889-1591(13)00512-6. doi: 10.1016/j.bbi.2013.10.013. [IF# 6.128; ranked 19 of 144 journals in Immunology, A].
  17. Cheng Y, Park JS, Manzanero S, Choi Y, Baik S, Okun E, Gelderblom M, Fann DY, Magnus T, Launikonis B, Mattson MP, Sobey C, Jo DG and Arumugam TV. Evidence that Collaboration between HIF-1alpha and Notch-1 Promotes Neuronal Cell Death in Ischemic Stroke. Neurobiology of Disease. 2014 Feb;62:286-95. [IF# 5.078; ranked 39 of 252 journals in Neurosciences, A].
  18. Barak B, Shvarts-Serebro I, Modai S, Gilam A, Okun E, Michaelson DM, Mattson MP, Shomron N, Ashery U. Opposing actions of environmental enrichment and Alzheimer's disease on the expression of hippocampal microRNAs in mouse models. Transl Psychiatry. 2013 Sep 10;3:e304. [IF# 4.3; ranked 24 of 136 journals in Psychiatry, A].
  19. Barak B, Okun E, Ben-Simon Y, Lavi A, Shapira R, Madar R, Wang Y, Norman E, Sheinin A, Pita MA, Yizhar O, Mughal MR, Stuenkel E, van Praag H, Mattson MP, Ashery U Neuron-specific expression of tomosyn1 in the mouse hippocampal dentate gyrus impairs spatial learning and memory. Neuromolecular Med. 2013 Jun;15(2):351-63. [IF# 3.885; ranked 77 of 252 journals in Neurosciences, C].
  20. Cheng A, Wan R, Yang JL, Kamimura N, Son TG, Ouyang X, Luo Y, Okun E, Mattson MP. Involvement of PGC-1α in the formation and maintenance of neuronal dendritic spines. Nat Commun. 2012 Dec 4;3:1250. [IF# 10.015; ranked 3 of 56 journals in Multidisciplinary Sciences, A+].
  21. Kashiwaya Y, Bergman C, Lee JH, Wan R, Todd King M, Mughal MR, Okun E, Clarke K, Mattson MP, Veech RL. A ketone ester diet exhibits anxiolytic and cognition-sparing properties, and lessens amyloid and tau pathologies in a mouse model of Alzheimer's disease. Neurobiol Aging. 2012 Dec 29. [IF# 6.166; ranked 1 of 47 journals in Geriatrics and Gerontology, A+].
  22. Chigurupati S, Mughal MR, Okun E, Das S, Kumar A, McCaffery M, Seal S, Mattson MP. Effects of cerium oxide nanoparticles on the growth of keratinocytes, fibroblasts and vascular endothelial cells in cutaneous wound healing. Biomaterials. 2013 Mar;34(9):2194-201. [IF# 8.312; ranked 2 of 76 journals in Biomedical Engineering, A+].
  23. Okun E, Barak B, Saada-Madar R, Rothman SM, Griffioen KJ, Roberts N, Castro K, Mughal MR, Pita MA, Stranahan AM, Arumugam TV, Mattson MP. Evidence for a Developmental Role for TLR4 in Learning and Memory. PLoS One. 2012;7(10):e47522. doi: 10.1371/journal.pone.0047522. [IF# 3.73; ranked 7 of 56 journals in Multidisciplinary Sciences, A].

  פרופ' אפלבום ליאור

  פרופ'
  דוא"ל: 
  טלפון: 
  מיקום: 

  פרסומים

  1. Keene AC, Appelbaum L (2019) Sleep in Fish Models. In: Handbook of Behavioral Neuroscience. Elsevier. 30, 363-374.

  2. Levitas-Djerbi T, Sagi D, Lebenthal-Loinger I, Lerer-Goldshtein T, Appelbaum L (2019). Neurotensin Enhances Locomotor Activity and Arousal, and Inhibits Melanin-Concentrating Hormone Signalings. Neuroendocrinology. 2019 Apr 29. doi: 10.1159/000500590

  3. Zada D, Bronshtein I, Lerer-Goldshtein T, Garini Y, Appelbaum L (2019). Sleep increases chromosome dynamics to enable reduction of accumulating DNA damage in single neurons. Nature Communication. Mar 5;10(1):895. doi: 10.1038/s41467-019-08806-w.

  4. Dvir H, Elbaz I, Havlin S, Appelbaum L, Ivanov PC, Bartsch RP (2018). Neuronal noise as an origin of sleep arousals and its role in sudden infant death syndrome. Science Advances. Apr 25;4(4):eaar6277. doi: 10.1126/sciadv.aar6277

  5. Eban-Rothschild A, Appelbaum L, de Lecea L (2018) Neuronal Mechanisms for Sleep/Wake Regulation and Modulatory Drive. Neuropsychopharmacology. Apr;43(5):937-952. doi: 10.1038/npp.2017.294. Epub 2017 Dec 5. Review

  6. Levitas-Djerbi T, Appelbaum L (2017). Modeling sleep and neuropsychiatric disorders in zebrafish. Curr Opin Neurobiol. 44:89-93 doi: 10.1016/j.conb.2017.02.017. 

  7. Zada D, Blitz E, Appelbaum L (2017). Zebrafish - An emerging model to explore thyroid hormone transporters and psychomotor retardation. Mol Cell Endocrinol. pii: S0303-7207(17)30172-7. doi: 10.1016/j.mce.2017.03.004. 

  8. Elbaz I, Levitas-Djerbi T, Appelbaum L (2016). The Hypocretin/Orexin Neuronal Networks in Zebrafish. Curr Topics Behav Neuroscience. 2017;33:75-92 doi: 10.1007/7854_2016_59. 

  9. Elbaz I, Zada D, Tovin A, Braun T, Lerer-Goldshtein T, Wang G,  Mourrain P, Appelbaum L (2016). Sleep-Dependent Structural Synaptic Plasticity of Inhibitory Synapses in the Dendrites of Hypocretin/Orexin Neurons. Molecular Neurobiology

  10. Zada D, Tovin A, Lerer-Goldshtein T, Appelbaum L  (2016). Pharmacological and BBB-targeted genetic therapies for thyroid hormone-dependent hypomyelination. Disease Models & Mechanisms.  pii: dmm.027227. 

  11. Shamay-Ramot A, Khermesh K, Porath HT, Barak M, Pinto Y, Wachtel C, Zilberberg A, Lerer-Goldshtein T, Efroni S, Levanon EY, and Appelbaum L (2015). Fmrp interacts with Adar and regulates RNA editing, synaptic density and locomotor activity in zebrafish. PLoS Genet. 11:e1005702.

  12. Yelin-Bekerman L, Elbaz I, Diber A, Dahary D, Gibbs-Bar L, Alon S, Lerer-Goldshtein T, Appelbaum L. (2015). Hypocretin neuron-specific transcriptome profiling identifies the sleep modulator Kcnh4a. eLife. 4. pii: e08638. 

  13. Oren M, Tarrant AM, Alon S, Simon-Blecher N, Elbaz I, Appelbaum L and Levy O. (2015). Profiling molecular and behavioral circadian rhythms in the non-symbiotic sea anemone Nematostella vectensis. Scientific reports. 5:11418. 

  14. Levitas-Djerbi T, Yelin-Bekerman L, Lerer-Goldshtein T, Appelbaum L.(2015). The Hypothalamic Leptin-Neurotensin-Hypocretin Neuronal Networks in Zebrafish. J Comp Neurol. 523:831-848. 

  15. Elbaz I, Lerer-Goldshtein T, Okamoto H, Appelbaum L. (2015).  Reduced synaptic density and deficient locomotor response in neuronal activity-regulated pentraxin 2a mutant zebrafish. FASEB J.  29:1220-34. 

  16. Zada D, Tovin A, Lerer-Goldshtein T, Vatine GD, Appelbaum L. (2014). Altered behavioral performance and live imaging of circuit-specific neural deficiencies in a zebrafish model for psychomotor retardation. PLoS Genet 10:e1004615. 

  17. Sharaby Y, Lahmi R, Amar O, Elbaz I, Lerer-Goldshtein T, Weiss AM, Appelbaum L, Tzur A. (2014). Gas2l3 is essential for brain morphogenesis and development. Dev Biol. 394:305-13. 

  18. Oren M, Brikner I, Appelbaum L, Levy O. (2014). Fast neurotransmission related genes are expressed in non nervous endoderm in the sea anemone Nematostella vectensis. PLoS One. 9:e93832.  

  19. Elbaz, I., Foulkes, N.S., Gothilf, Y., and Appelbaum, L. (2013). Circadian clocks, rhythmic synaptic plasticity and the sleep-wake cycle in zebrafish. Frontiers in Neural Circuits 7:9.​ 

  20. Vatine, G.D., Zada, D., Lerer-Goldshtein, T., Tovin, A., Malkinson, G., Yaniv, K., and Appelbaum, L. (2013). Zebrafish as a model for monocarboxyl transporter 8-deficiency. J Biol Chem 288, 169-180.​ 

  21. Elbaz I, Yelin-Bekerman L, Nicenboim J, Vatine G, and Appelbaum L (2012) Genetic ablation of hypocretin neurons alters behavioral state transitions in zebrafish. The Journal of Neuroscience 32:12961–12972.​ 

  22. Wang G, Grone B, Colas D, Appelbaum L and Mourrain P (2011) Synaptic plasticity in sleep: learning, homeostasis and disease. Trends in Neurosciences. 34:452-63.​ 

  23. Appelbaum L, Wang G, Yokogawa T, Skariah G, Smith SJ, Mourrain P and Mignot E (2010) Circadian and homeostatic regulation of structural synaptic plasticity in hypocretin neurons. Neuron. 68:87-98 (cover)*.​ *This paper was highlighted in Nature: Neuroscience: Brain connections have rhythm. Nature 468: 349.​

  24. Appelbaum L, Wang G, Maro G, Mori R, Tovin A, Marin W, Yokogawa Y, Kawakami K, Smith SJ, Gothilf Y, Mignot EM and Mourrain P (2009). Sleep/wake regulation and hypocretin-melatonin interaction in zebrafish. Proceedings of the National Academy of Sciences U S A. 106:21942-21947 (track II). ​

  25. Vatine G, Vallone D, Appelbaum L, Mracek P, Ben-Moshe Z, Lahiri K, Gothilf Y and Foulkes NS (2009) Light directs zebrafish period2 expression via conserved D and E boxes. PLoS Biology. 7:e1000223. 

  26. Levy O, Appelbaum L, Leggat W, Gothlif Y, Hayward DC, Miller DJ and Hoegh-Guldberg O (2007) Light-responsive cryptochromes from the simplest marine eumetazoan animals. Science. 318: 467-470.​

  27. Yokogawa T, Marin W, Faraco J, Pezeron G, Appelbaum L, Zhang J, Rosa F, Mourrain P and Mignot E (2007) Characterization of sleep in zebrafish and insomnia in hypocretin receptor mutants. PLoS Biology. 5: 2379-2397.​

  28. Appelbaum L, Skariah G, Mourrain P and Mignot E (2007) Purinergic transmission by P2X receptors and ecto-nucleoside triphosphate diphosphohydrolase 3 in hypocretin and sensory neurons in zebrafish. Brain Research. 1174: 66-75.​

  29. Zilberman-Peled* B, Appelbaum* L, Vallone D, Foulkes NS, Anava S, Anzulovich A, Coon SL, Klein DC, Falcon J,  Ron B and Gothilf Y (2007) Transcriptional regulation of arylalkylamine-N-acetyltransferase-2 gene in the pineal gland of the gilthead seabream. Journal of Neuroendocrinology. 19:46-53. *Equally contributed.​

  30. Faraco* JH, Appelbaum* L, Marin W, Gaus S, Mourrain P, Mignot E (2006) Regulation of hypocretin (orexin) expression in embryonic zebrafish. Journal of Biological Chemistry. 281: 29753-61. *Equally contributed. 

  31. 18 Appelbaum L, Gothilf Y (2006) Mechanism of pineal-specific gene expression: The role of E-box and photoreceptor conserved elements. Molecular and Cellular Endocrinology. 252: 27-33. ​

  32. Appelbaum L, Vallone D, Anzulovich A, Ziv L, Tom M, Foulkes N, Gothilf Y (2006) Zebrafish arylalkylamine-N-acetyltransferase genes - targets for regulation of circadian-clock. Journal of Molecular Endocrinology. 36: 337-347. 

  33. Appelbaum L, Anzulovich A, Baler R, Gothilf Y (2005) Homeobox-clock protein interaction in zebrafish: A shared mechanism for pineal-specific and circadian gene expression. Journal of Biological Chemistry 280: 11544–11551.​

  34. Appelbaum L, Toyama R, Dawid IB, Klein DC, Baler R, Gothilf Y (2004) Zebrafish serotonin-N-acetyltransferase-2 gene regulation: Pineal-restrictive downstream module (PRDM) contains a functional E-box and three photoreceptor conserved elements. Molecular Endocrinology 18: 1210-1221.​

  35. Appelbaum L, Achituv Y, Mokady O (2002) Speciation and the establishment of zonation in an intertidal barnacle - specific settlement versus selection. Molecular Ecology 11: 1731-1737.

  פרופ' ברודי חיה

  פרופ'
  דוא"ל: 
  טלפון: 
  מיקום: 

   פרופ' זיסויין אברהם

   פרופ'
   דוא"ל: 
   טלפון: 
   פקס : 
   מיקום: 

    פרופ' ידיד גל

    פרופ'
    דוא"ל: 
    טלפון: 
    פקס : 
    מיקום: 

     פרופ' קורנבליט סיון

     פרופ'
     דוא"ל: 
     טלפון: 
     פקס : 
     מיקום: 

     פרסומים

     1. Haviv-Chesner A, Henis-Korenblit S (2019) Turning off the Wnt-a dietary restriction switch for healthy aging. EMBO Rep. e48114. doi: 10.15252/embr.201948114.

     2. Barak R, Yom-Tov G, Guez-Haddad J, Gasri-Plotnitsky L, Maimon R, Cohen-Berkman M, McCarthy AA, Perlson E, Henis-Korenblit S, Isupov MN, Opatowsky Y (2019) Structural Principles in Robo Activation and Auto-inhibition. Cell. 177(2):272-285.

     3. S Henis-Korenblit, A Meléndez (2019) Methods to determine the Role of Autophagy Proteins in C. elegans Aging. Methods Mol Biol., 561-586

     4. C Adrain, S Henis-Korenblit, PM Domingos (2018) Meeting Report-proteostasis in Ericeira. J Cell Sci 131 (5), jcs216150

     5. Yunger E, Safra M, Levi-Ferber M, Haviv-Chesner A, Henis-Korenblit S. (2017) Innate immunity mediated longevity and longevity induced by germ cell removal converge on the C-type lectin domain protein IRG-7. PLoS Genet. 13(2):e1006577. doi: 10.1371/journal.pgen.1006577.

     6. Salzberg Y, Coleman AJ, Celestrin K, Cohen-Berkman M, Biederer T, Henis-Korenblit S, Bülow HE. (2017) Reduced Insulin/Insuline-Like Growth Factor Receptor Signaling Mitigates Defective Dendrite Morphogenesis in Mutants of the ER Stress Sensor IRE-1. PLoS Genet. 13(1):e1006579. doi: 10.1371/journal.pgen.1006579. eCollection 2017 Jan.

     7. Levi-Ferber M, Gian H, Dudkevich R, Henis-Korenblit S (2015) Transdifferentiation mediated tumor suppression by the endoplasmic reticulum stress sensor IRE-1 in C. elegans. Elife. doi: 10.7554/eLife.08005.

     8. Levi-Ferber M, Salzberg Y, Safra M, Haviv-Chesner A, Bülow HE, Henis-Korenblit S (2014) It's All in Your Mind: Determining Germ Cell Fate by Neuronal IRE-1 in C. elegans. PLoS Genet. 10(10):e1004747. doi: 10.1371/journal.pgen.1004747.

     9. Safra M, Fickentscher R, Levi-Ferber M, Danino YM, Haviv-Chesner A, Hansen M, Juven-Gershon T, Weiss M and Henis-Korenblit S (2014)The FOXO Transcription Factor DAF-16  Bypasses ire-1 Requirement to Promote Endoplasmic Reticulum Homeostasis.  Cell Metabolism 20(5):870-881. http://dx.doi.org/10.1016/j.cmet.2014.09.006.

     10. Safra M, Henis-Korenblit S (2014) A new tool in C. elegans reveals changes in secretory protein metabolism in ire-1-deficient animals. Worm:e27733. doi: 10.4161/worm.27733.

     11. Safra M, Ben-Hamo S, Kenyon C and Henis-Korenblit S. (2013) The ire-1 ER Stress-Response Pathway is Required for Normal Secretory-Protein Metabolism in C. elegans. J. Cell Sci. 126(Pt 18):4136-46. doi: 10.1242/jcs.123000.

     12. Henis-Korenblit S, Zhang P, Hansen M, McCormick M, Lee SJ, Cary M and Cynthia Kenyon (2010) Insulin/IGF-1 Signaling Mutants Reprogram ER-stress Response Regulators to Promote Longevity. Proc Natl Acad Sci USA.107(21):9730-35.

     13. Ghazi A., Henis-Korenblit S. and Cynthia Kenyon (2009) A transcription elongation factor that links signals from the reproductive system to lifespan extension in Caenorhabditis elegans. PLoS Genet. 5(9):e1000639.

     14. Marash L., Liberman N., Henis-Korenblit S., Sivan G., Reem E., Elroy-Stein O. and Kimchi A. (2008) DAP5 promotes cap-independent translation of Bcl-2 and CDK1 to facilitate cell survival during mitosis. Mol. Cell 30(4):447-59.

     15. Ghazi A.*,Henis-Korenblit S.* and Kenyon C. (2007) Control of C. elegans lifespan by a proteasomal E3-ligase complex. Proc Natl Acad Sci USA. 104(14):5947-52.  *Co-first authorship, these authors contributed equally to the paper.

     16. Henis-Korenblit S., Shani G., Sines T., Marash L., Shohat G. and Kimchi A. (2002) The caspase cleaved DAP5 protein supports internal ribosome entry site mediated translation of death proteins. Proc Natl Acad Sci USA. 99(8):5400-5.

     17. Shani G., Henis-Korenblit S, Jona G., Gileadi O.,Eisenstein M., Kimchi A. (2001). Autophosphorylation restrains the apoptotic activity of DRP-1kinase by controlling dimerization and CaM binding. EMBO J. 20(5):1099-113.

     18. Henis-Korenblit S*, Strumpf NL*, Goldstaub D, Kimchi A (2000). A novel form of DAP5 protein accumulates in apoptotic cells as a result of caspase cleavage and internal ribosome entry site-mediated translation. Mol. Cell Biol. 20(2):496-506.   *Co-first authorship, these authors contributed equally to the paper.

     19. Tzahar E, Pinkas-Kramarski R, Moyer JD, Klapper LN, Alroy I, Levkowitz G, Shelly M, Henis S, Eisenstein M, Ratzkin BJ, Sela M, Andrews GC, Yarden Y (1997). Bivalence of EGF-like ligands drives the ErbB signaling network. EMBO J. 16(16):4938-50.

     20. Andres C, Beeri R, Friedman A, Lev-Lehman E, Henis S, Timberg R, Shani M, Soreq H (1997). Acetylcholinesterase-transgenic mice display embryonic modulations in spinal cord choline acetyltransferase and neurexin Ibeta gene expression followed by late-onset neuromotor deterioration. Proc Natl Acad Sci USA. 94(15):8173-8.

     "ביולוגיה של התא" - תואר ראשון.שנה א'

     "מבוא לביולוגיה" - קורס מעבדה לתלמידי שנה א'

     "התמודדות התא עם מצבי עקה" - קורס לתלמידי שנה ב', ג' ולתארים מתקדמים

     קורסי סמניר לתלמידי תואר ראשון ותארים מתקדמים

     מעבדה מתקדמת - ליווי פרויקט מחקרי לתלמידי תואר ראשון 

     פרופ' קורנגרין אלון

     פרופ'
     דוא"ל: 
     טלפון: 
     פקס : 
     מיקום: 

      פרופ' שוחט-אופיר גלית

      פרופ'
      דוא"ל: 
      טלפון: 
      כתובת למשלוח דואר : 
      מיקום: 

      פרסומים

      1. Zer-Krispil, S, Zak H, Shao L, Ben-Shaanan S, Tordjman L, Bentzur A, Shmueli A, Shohat-Ophir G. (2018) Ejaculation induced by the Activation of Crz Neurons Is Rewarding to Drosophila Males. Current Biology. 2018 May 7;28(9):1445-1452.e3. doi: 10.1016/j.cub.2018.03.039. Epub 2018 Apr 19.
      2. Ryvkin J, Bentzur A, Zer-Krispil S, Shohat-Ophir G. (2018) Mechanisms Underlying the Risk to Develop Drug Addiction, Insights From Studies in Drosophila melanogaster. Frontiers in Physiology.24;9:327. doi: 10.3389/fphys.2018.00327. eCollection 2018. Review
      3. Bentzur A, Shmueli A, Omesi L, Ryvkin J, Knapp JM, Parnas M, Davis FP, Shohat-Ophir G. (2018) Odorant binding protein 69a connects social interaction to modulation of social responsiveness in Drosophila. PLoS Genetics. 9;14(4):e1007328. doi: 10.1371/journal.pgen.1007328. eCollection.
      4.  Sh Zer, J. Ryvkin j, JH. Wilner, H. Zak, A. Shmueli and G. Shohat-Ophir. (2016) A simple way to measure alterations in reward-seeking behavior using Drosophila melanogaster. JoVE 15 Dec 2016:    Issue: 118    e54910    DOI: 10.3791/54910 (2016)
      5. G. Shohat-Ophir, K R. Kaun, R. Azanchi, H. Mohammed, and U. Heberlein (2012). Sexual deprivation increases ethanol intake in Drosophila. Science. 2012. 335:1351-5. (Recommended by Faculty of 1000 as a must to read).

      ביוכימיה ב׳

       

      חלון אל המח

       

      החיים בקבוצה, הבסיס המולקולרי להתנהגות חברתית