סגל אקדמי בכיר

שםסמל מיון תחום המחקר
פרופ' כהן סיריל אימונולוגיה וחקר הסרטן
פרופ' כהן חיים ביולוגיה תאית והתפתחותית, אימונולוגיה וחקר הסרטן
ד"ר יששכר ניסן אימונולוגיה וחקר הסרטן
פרופ' יובן-גרשון תמר ביולוגיה תאית והתפתחותית
פרופ' ידיד גל נוירוביולוגיה
ד"ר חכים אופיר ביולוגיה תאית והתפתחותית, אקולוגיה ומדעי הצמח, אימונולוגיה וחקר הסרטן, ביולוגיה חישובית ומבנית
פרופ' ויידס רן ביולוגיה תאית והתפתחותית
ד"ר הנדל איל ביולוגיה תאית והתפתחותית
פרופ' דון ירמיהו (רמי) ביולוגיה תאית והתפתחותית
מורן דבלה- לויט ד"ר דבלה-לויט מורן ביולוגיה תאית והתפתחותית
פרופ' גרבר דורון מיקרוביולוגיה ווירולוגיה
פרופ' גינזברג דורון אימונולוגיה וחקר הסרטן
ד"ר גילאי-דותן שרון אופטומטריה ומדעי הראייה
ד"ר גונן ניצן ביולוגיה תאית והתפתחותית
פרופ' גולדשטיין רון ביולוגיה תאית והתפתחותית, מיקרוביולוגיה ווירולוגיה
פרופ' ברודי חיה נוירוביולוגיה
פרופ' ברדה-סעד מירה אימונולוגיה וחקר הסרטן
אהוד בנין פרופ' בנין אהוד מיקרוביולוגיה ווירולוגיה
פרופ' בן-ארויה שי אימונולוגיה וחקר הסרטן
ד"ר בונה יורם אופטומטריה ומדעי הראייה
פרופ' אפלבום ליאור נוירוביולוגיה
עמיעל אילני ד"ר אילני עמיעל אקולוגיה של מערכות יבשתיות, ביולוגיה חישובית ומבנית
אחיה אורבך ד"ר אורבך אחיה ביולוגיה תאית והתפתחותית
פרופ' אוקון איתן נוירוביולוגיה
פרופ' אופטובסקי ירדן אימונולוגיה וחקר הסרטן, ביולוגיה חישובית ומבנית, נוירוביולוגיה