סגל אקדמי בכיר

שםסמל מיון תחום המחקר
פרופ' שריד רונית מיקרוביולוגיה ווירולוגיה
פרופ' שטיינברגר יוסף אקולוגיה ומדעי הצמח, אקולוגיה של מערכות יבשתיות, מיקרוביולוגיה
פרופ' שוחט-אופיר גלית נוירוביולוגיה
פרופ' שוורץ רקפת אקולוגיה ומדעי הצמח, מיקרוביולוגיה ווירולוגיה
פרופ' שב-טל ירון ביולוגיה תאית והתפתחותית, אימונולוגיה וחקר הסרטן
ד"ר שאול אורית אקולוגיה ומדעי הצמח
ד"ר קטקוף דן מיקרוביולוגיה ווירולוגיה
פרופ' קורנגרין אלון נוירוביולוגיה
פרופ' קורנבליט סיון ביולוגיה תאית והתפתחותית, נוירוביולוגיה
פרופ' קורן לי אקולוגיה, אקולוגיה של מערכות יבשתיות
ד"ר קורן איתי ביולוגיה תאית והתפתחותית
ד"ר צור עמית ביולוגיה תאית והתפתחותית
פרופ' פרל-טרבס רפאל אקולוגיה ומדעי הצמח
פרופ' פיין מעוז אקולוגיה ומדעי הצמח
פרופ' פולת אורי אופטומטריה ומדעי הראייה
פרופ' עפרוני סול אימונולוגיה וחקר הסרטן, ביולוגיה חישובית ומבנית
פרופ' עופרן ינאי ביולוגיה חישובית ומבנית
פרופ' ניר אורי אימונולוגיה וחקר הסרטן
פרופ' מר רמית אימונולוגיה וחקר הסרטן, ביולוגיה חישובית ומבנית
פרופ' מנדל יוסי אופטומטריה ומדעי הראייה
ד"ר מילר גד אקולוגיה ומדעי הצמח
פרופ' מיכאלי שולמית מיקרוביולוגיה ווירולוגיה
ד"ר מוטרו בני ביולוגיה תאית והתפתחותית
פרופ' לוי אורן אקולוגיה ומדעי הצמח
פרופ' לבנון ארז ביולוגיה חישובית ומבנית