תלמידי מחקר

שם תואר מנחה דוא"ל
בנק-פרנדי גילהם סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) guilhem.banc-prandi@ens.lyon.fr
בק אסף סטודנט לתואר שני (.M.Sc) assafb20@gmail.com
בר צליל סטודנט לתואר שני (.M.Sc) toote@walla.co.il
בראלי צפנת סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) zofenl@gmail.com
ברהום הנא סטודנט לתואר שני (.M.Sc) zahret.nissan.28@hotmail.com
ברוך אסתר סטודנט לתואר שני (.M.Sc) estherbaruch8@gmail.com
ברוך רחל סטודנט לתואר שני (.M.Sc) mcr212@gmail.com
ברזילי שני סטודנט לתואר שני (.M.Sc) shanibarzilay@walla.com
ברזני גל סטודנט לתואר שני (.M.Sc) galgbmail@gmail.com
ברטפלד יואב סטודנט לתואר שני (.M.Sc) yoav80@gmail.com
בריו לב סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) blev1890@gmail.com
ברייטברט דביר סטודנט לתואר שני (.M.Sc) dvirghost@gmail.com
ברנשטיין פטר סטודנט לתואר שני (.M.Sc) pfmcom@hotmail.com
ברנשטיין פיטר סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) pfmcom@hotmail.com
בש שני סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) shanibasch@gmail.com
בש שני סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) shanibasch@gmail.com
בשארי דנה סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) dana.bashari@gmail.com
ג'אן הילה סטודנט לתואר שני (.M.Sc) janhila@gmail.com
ג'יאן חי סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) Gian23@walla.com
ג'לדטי יעל סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) yaelj5@gmail.com
גביש עדן סטודנט לתואר שני (.M.Sc) eden.gavish@gmail.com
גבע פולינה סטודנט לתואר שני (.M.Sc) vpolina@walla.co.il
גבעון הדס סטודנט לתואר שני (.M.Sc) hadasgivon@gmail.com
גבריאלי אלירן סטודנט לתואר שני (.M.Sc) elirangavriely@gmail.com
גדליה ג'וש סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) josh@guedalia.com