מעבדות מרוכזות מידע ומועדים תשפב

שיבוץ המעבדות המרוכזות לשנת תשפ"ב

מס' הקורס

שם הקורס

שם המרצה

מס' ימים

נקודות

תקופה

תאריכים

מקום

שעות הקורס

 

80-876-01

רישום מותנה באישור מדר' דורית אברהמי/פרופ' דורון גרבר

עקרונות תכנון, ייצור

והפעלה של שבבים מיקרופלואידים

פרופ' דורון גרבר

5

1.5

סמס' ב'

26-30/6/22

7/7/22

בניין ננו קומה 8 אגף A חדר 811

9-17

 

80-816-01  

שיטות במחקר

מוגבל ל-15 סטודנטים

(תארים מתקדמים)

פרופ' ירון שב-טל

3

0.5

סמ' ב'

13-15/6/22

בנין 212 קומה ג'

 

 

80-864-01

שיטות למחקר האותות בתא

מוגבל ל-16 סטודנטים

(מיועד לתארים מתקדמים)

פרופ' חיה ברודי

5

1.5

סמסטר ב נלמד במרוכז 

3-7/7/22

בנין 212

קומת קרקע

חדר 001

 

 

80-528-01

גנטיקה קלאסית ומולקולרית

(שנה ג'+תארים מתקדמים)

פרופ' חיים כהן

5

1

סמסטר ב נלמד במרוכז 

26-30/6/22

בנין 212 קומה ג'

 

 

80-317

 

שעונים ביולוגים במערכות ימיות

 

 

פרופ' אורן לוי

6

2

סמ' ב'

19-24/6/22

אילת

 

 

80-896

קורס מתקדם ל-

Next generation

(ריצוף עמוק)

ד"ר ירון אורלי

8

2

בין סמסטרים

17-28/2/2022

בנין 212 קומה ג'

 

 

 

התאריכים ניתנים לשינוי-נא להתעדכן באתר הפקולטה לגבי תאריכי המעבדות .

 

תאריך עדכון אחרון : 17/11/2021