שלחו לחבר

מועדי קורסי מעבדות מרוכזות

מס' הקורס

שם הקורס

שם המרצה

מס' ימים

נקודות

תאריכים

מקום

80-841-01-02

בעיות ביולוגיות בים האדום

(מיועד לתארים מתקדמים)

פרופ' מעוז פיין

6

2

12-17.1.20

אילת

80-816-01  

שיטות במחקר

מוגבל ל-15 סטודנטים

(תארים מתקדמים)

פרופ' ירון שב-טל

3

0.5

19-21.7.20

בנין 212 קומה ג'

80-843-01

מיקרוסקופיה אלקטרונית

מוגבל ל-24 סטודנטים

(מיועד לתארים מתקדמים)

דר' אבי ג'ייקובס

5

2

22-28.7.20

מעבדות המיקרוסקופיה בבניין ננו בקומה 5

הרצאות הקורס יתקיימו במעבדת הסטודנטים בקומה 3 בבניין 212

80-864-01

שיטות למחקר האותות בתא

מוגבל ל-16 סטודנטים

(מיועד לתארים מתקדמים)

פרופ' חיה ברודי

5

1.5

12-16.7.2020

בנין 212

קומת קרקע

חדר 001

80-873-01

 

אנליזות אימונולוגיות והפרדת תאים-מוגבל ל13 סטודנטים

(מיועד לתארים מתקדמים)

דר' חגית האושנר

ד"ר עירית שובל

12

2

30/6-9/7/20

בנין 212 קומת קרקע חדר 002

80-528-01

גנטיקה קלאסית ומולקולרית

(שנה ג'+תארים מתקדמים)

פרופ' חיים כהן

5

1

30/6-9/7/20

בנין 212 קומה ג'

80-894-01

מעבדה מתקדמת לביולוגיה מולקולרית ל- NGS )(ריצוף עמוק)

ד"ר אורלי ירון

8

2

22.7-3.8/20

בנין 212 קומה ג'

 

80-876-01

מותנה באישור מדר' דורית אברהמי/פרופ' דורון גרבר

עקרונות תכנון, ייצור והפעלה של שבבים מיקרופלואידים

פרופ' דורון גרבר

5

1.5

15-19.3.20

בניין ננו קומה 8 אגף A חדר 811

80-317

שעונים ביולוגים במערכות ימיות

פרופ' אורן לוי

6

2

21-26.6.20

אילת

 

 

מועדי מעבדות מרוכזות תש"פ 

תאריך עדכון אחרון : 07/06/2020