דרושים מסטרנטים, דוקטורנטים, פוסטים - מלגה מוגדלת אפשרית

 

מעבדה עם תקציבי מחקר מחפשת סטודנטים, קיימות מלגות מוגדלות במימון המנחה:

/files/life-sciences/shared/poster_to_recruit_students_2018.pdf