הליך קבלה לתואר שני - עם תיזה וללא תיזה לקראת תש"פ