תרגולים ומעבדות מתקיימים/לא מתקיימים בשבוע הראשון של סמסטר ב', שנה ב' - אודכן 26-2-19