דרוש/ה עובד/ת - מעבדה ביוגיאוכימיה, המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת