רפרנט/יתאיכות הסביבה- החלפה לחל"ד בחברת דיפוכם עמגל