משרה בחברת בקטוכם בנס ציונה- עובד למעבדת בריאות הצמח