דרוש סטודנט לפוסט-דוקטורט בנושא שיקום הדגה בכנרת

10-5-18

דרוש סטודנט לפוסט-דוקטורט בנושא שיקום הדגה בכנרת.

אגם הכנרת חווה שינויים ארוכי טווח בעשורים האחרונים עקב איכלוס דגים; שינויים בעוצמת הדיג; שינויים בבית הגידול החופי ושינויים במפלס האגם; ופלישה דגים. עם זאת, עדיין לא ברור כיצד לנהל את הדיג באגם כדי להפחית את ההשפעה של גורמי עקה אלו על הדגה. אנו מחפשים פוסט-דוקטורט עם רקע כמותי חזק לשילוב נתונים אקולוגיים ולפתח מודלים מבוססי-פרט (individual-based models), שישמשו לאופטימיזציה של ניהול הדיג בכנרת. למחקר זה השלכות הן בתחום של מדע בסיסי והן למדע יישומי.

 

המחקר יתבצע דרך המעבדה של יוני בלמקר (אוניברסיטת תל-אביב, https://belmaker.weebly.com/) אך מבוסס על שיתוף פעולה עם איליה אוסטרובסקי (המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל, http://www.ocean.org.il/eng/Researchers/page_ostrovsky.asp). בוריס כצנלסון (אוניברסיטת חיפה, http://marsci.haifa.ac.il/en/academics/marine-geosciences)  ואבי אוסטפלד (הטכניון, http://ostfeld.net.technion.ac.il)  

לפרטים נוספים בבקשה לפנות ליוני בלמקר (jbelmaker@post.tau.ac.il)

 

PostDoc position in optimizing fisheries management in Lake Kinneret

Fishes in Lake Kinneret are experiencing long-term changes over the last decades due to continuous stocking; changes in fishing intensity; modifications of the littoral; changes of the lake ecological regime; and fish invasion. However, it is still unclear how to manage Lake Kinneret fisheries to reduce the impact of these stressors on fish communities. We seek a post-doctoral student with a strong quantitative background to integrate ecological data and to develop individual-based models that will be used to optimize fisheries management in the lake. This project will have both a basic-science and applied perspective.

The research will be based at the Tel Aviv University with Jonathan (Yoni) Belmaker (http://belmaker.weebly.com), but involves a vibrant inter-institutional team involving collaborations with Prof. Ilia Ostrovsky (http://www.ocean.org.il/eng/Researchers/page_ostrovsky.asp( at the Israel Oceanographic and Limnological Research (IOLR) - Kinneret Limnological Laboratory, Prof. Avi Ostfeld (http://ostfeld.net.technion.ac.il) at the Technion, and Prof. Boris Katsnelson (http://marsci.haifa.ac.il/en/academics/marine-geosciences) at the University of Haifa.

 

Interested individuals should contact Yoni Belmaker jbelmaker@post.tau.ac.il

-- Jonathan (Yoni) Belmaker School of Zoology & The Steinhardt Museum of Natural History Tel Aviv University jbelmaker@post.tau.ac.il http://belmaker.weebly.com/