דרושים סטודנטים לתואר שני במעבדה העוסקת באקולוגיה של מערכות קרקע

דרושים סטודנטים לתואר שני (מסטר) ופרויקטנים בתואר ראשון

למעבדה מעניינת העוסקת באקולוגיה של מערכות יבשתיות. להלן נושאי המחקר במעבדה:

אקולוגיה של מערכות יבשתיות

לימוד השפעת שינויי אקלים על דינאמיקה של חברות המיקרו והמזו-פאונה בקרקע ותפקוד אקוסיסטמות

מגוון ביולוגי של אוכלוסיות החיידקים, פטריות, נמטודות, מיקרו-ארטרופודים וחד-תאיים חופשיים בקרקע

ביו-אינדיקטורים לזיהום במערכות יבשתיות

ביולוגיה ואקולוגיה של מאכלסי קרקע במערכות חקלאיות

בריאות קרקע – אינדקס ביוטי

אפיון קבוצות תפקודיות במערכות יבשתיות

תהליכי פרוק של חומר אורגני ותפקידה של מגוון היצורים בתהליכים אלה

  •  

נא לפנות לפרופ' שטיינברגר יוסף Yosef.Steinberger@biu.ac.il 3-53185710