הצעת משרה עבור בוגרי מדעי החיים בתארים השונים

16-1-18

 

המעבדה הארצית לגיהות תעסוקתית הינה חלק אינטגרלי של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה ומהווה מרכז ארצי למחקר ופיתוח יישומי בתחום הגיהות התעסוקתית.

 המעבדה אמונה על כלל ההיבטים הקשורים להערכת חשיפות של כלל העובדים בישראל לגורמים מזיקים בעבודה: כימיים, רעש, עומסים אקלימיים ועוד

במטרה למנוע ולצמצם מחלות תעסוקתיות של העובדים.

המעבדה כוללת מעבדה אנליטית ומעבדת דיגום ומוסמכת לתקן 17025ISO  .

מלבד ביצוע דיגומים ואנליזות המעבדה עוסקת בתחומים נוספים כגון: פיתוח שיטות בקרה לגורמי סיכון חדשים, בניה ותחזוקה של מאגר נתונים ארצי של ניטורים וסקרים, חיפוש ואיתור חומרים חלופיים לחומרים מסוכנים ויישומם בתעשייה ועוד .

אנו מחפשים בדחיפות עובד למעבדה שירכז העבודה האנליטית וכן ינהל את תחום האיכות במעבדה.

דרישות המשרה: ניסיון עבודה מוכח במעבדה אנליטית ,השכלה אקדמית רלוונטית ו"אש" בעיניים.

לבירורים ניתן לפנות למנהלת המעבדה גב' רימה כהן במייל rima.cohen@economy.gov.il  ובנייד: 050-6240528