שיעור תורה 189

07/03/2017 - 10:00 - 11:00

 

"פוליטיקה ואמונה במגילת אסתר"

הרב שלמה שפר

רב הקמפוס

אי"ה ביום שלישי ט' אדר תשע"ז (7-3-2017) בשעה 10:00

בחדר הסמינריונים, בנין גונדה (204), קומה ב

/files/life-sciences/shared/torah_class_189.pdf