מורה למדעים והבעה

בחטיבת י.בן צבי קרית - אונו, מחפשים מורה למדעים והבעה

 לפרטים נוספים:

מייל ביה"ס: benzvijh@walla.com 

פקס ביה"ס  :03-5357270 

שרונה אולמן, רכזת פדגוגית  : sh_ulman@netvision.net.il

נייד שרונה: 052-5-547050