דרושים סטודנטים תואר שלישי + פוסט-דוק למעבדה חדשה בפקולטה

New lab is looking for enthusiastic PhD students and a postdoctoral fellow with experimental and/or computational background, for exciting projects in cell biology, specifically cell cycle and cell growth in mammalian systems.

 

Contact Dr. Amit Tzur

Amit_Tzur@hms.harvard.edu

tzuram@mail.biu.ac.il