היחידה לייעוץ סטטיסטי

 היחידה מנוהלת בראשות: ג'ניפר-ישראל כהן

מיקום: בנין 207, חדר 02

טלפון: 03-5318248

שעות פעילות: ימים: ב 8:00-12:00, ג 8:00-12:00, ה 8:00-12:00.

מחקרים רבים הנערכים במסגרת תחומי המחקר השונים במדעי החיים נדרשים  ליישום של  כלים לאנאליזה כמותית וסטטיסטיקה. יתרה מזאת, במקרים רבים אנאליזה וסטטיסטיקה מתאימה מביאים לשיפור משמעותי באופן הצגת התוצאות ובהבלטה של הנקודות המשמעותיות במחקר כמותי  נתון.

לצורך כך עומדת לרשותכם ושרותכם היחידה לייעוץ סטטיסטי.

במסגרת היחידה לייעוץ סטטיסטי בפקולטה למדעי החיים, ניתן לקבל הדרכה, יעוץ ותמיכה באספקטים הסטטיסטיים והכמותיים של כל אחד מהנושאים הבאים:

·         תכנון מערך הניסוי ודגימה

·         אופן הצגת התוצאות והכנה לקראת ניתוחים סטטיסטיים

·         הפעלת מבחנים סטטיסטיים

·         הבנה של התוצאות המתקבלות במבחנים הסטטיסטיים ומשמעותן - מובהקות

·         הסקת המסקנות הנכונות מתוך סט הנתונים

·         הכללה נכונה של התוצאות ואופן הצגן.

הייעוץ ניתן  ללא תשלום לכל החוקרים במסגרת הפקולטה למדעי החיים - כולל חוקרים וסטודנטים לדוקטורט ולמסטר.

סטודנטים של הפקולטה שמחקרם אינו בפקולטה צריכים למלא את הטופס הבא ולהחזירו לגב' שני חזן לשם החתמת הפקולטה. עם הטופס החתום ניתן לפנות לקבלת שירות סטטיסטי. 

השירות אינו ניתן לסטודנטים שאינם מהפקולטה אלא אך ורק לשירות פנים פקולטי.

לקבלת תמיכה סטטיסטית ביחידה לייעוץ סטטיסטי בפקולטה למדעי החיים נא לתאם פגישה עם:

- ג'ניפר ישראל-כהן