תואר שני בביוטכנולוגיה

להרשמה

מסלול  ביוטכנולוגיה הוא מסלול לימודים לקראת תואר שני המוצע על ידי הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן. מסלול זה אושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל מתוך הכרה בחשיבות הכשרת כוח אדם מיומן וברמה גבוהה אשר ישתלב בתעשיות הביוטכנולוגיות בישראל וזאת במגמה להיות נכונים לקדם את תנופת הפיתוח בשטח זה, בארץ ובעולם, באלף השלישי העומד בפתח.

ייחודיות מסלול הביוטכנולוגיה באוניברסיטת בר-אילן נובע מהרכב הקורסים המיוחד כפי שמפורט בהמשך. כמו כן מוצעת במסגרת המסלול האפשרות לבצוע עבודת מחקר לתואר שני בתעשייה, כלומר במפעלים ביוטכנולוגים. עבודת המחקר תבוצע תחת הדרכה משותפת של חוקר בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן ומדען מן התעשייה. תכנית ייחודית זאת עתידה להכשיר חוקרים צעירים לקראת השתלבותם בתעשייה הביוטכנולוגית.

תוכנית הלימודים

בהכוונת תלמידים למסלול הלימודים לתואר שני בביוטכנולוגיה נעשית הפרדה בין בוגרי תואר ראשון במדעי החיים מורחב  ובין בוגרי תואר ראשון בביוטכנולוגיה.

בוגרי תואר ראשון בביוטכנולוגיה מכוונים ללימודי תואר שני במסגרת הפקולטה וכן במסגרת התעשייה הביוטכנולוגית בשיתוף עם הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן. במסגרת זו, מתבצעת עבודת המחקר בחברה ביוטכנולוגית, כאשר לסטודנט מנחה אחד שהוא מדען בכיר בתעשייה הביוטכנולוגית ומנחה ראשי נוסף, שהינו מדען בפקולטה למדעי החיים. על הסטודנט לעמוד בכל מטלות הלימודים של תלמיד לתואר שני בפקולטה למדעי החיים. מסלול זה מקנה לסטודנטים ניסיון עדכני הן במחקר בסיסי והן במחקר ביוטכנולוגי יישומי.

בוגרי תואר ראשון במדעי החיים מורחב, הממשיכים לימודי תואר שני בביוטכנולוגיה, מחויבים בחבילת קורסי התמחות בביוטכנולוגיה כמפורט למטה, וזאת כדי להקנות להם ידע בסיסי ועדכני בביוטכנולוגיה. עבודת המחקר  תתבצע כמתואר עבור בוגרי מסלול ביוטכנולוגיה לתואר ראשון.

הדרישות עבור בוגרי תואר ראשון במסלול מדעי החיים מורחב הן 12 ש"ש הכוללת סמינריון ומספר קורסים מתוך סל קורסים במסלול (הקורסים כוללים בין השאר נושאים הנדסיים, משפטיים וכלכליים, בנוסף לנושאים ביוטכנולוגיים בסיסיים) כמתואר להלן:

80-320

מהסביבה לביוטכנולוגיה – החשיבות הגדולה של האצות

80-327

הנדסה גנטית בצמחים

80-329

יסודות הגנטיקה המולקולרית והביוטכנולוגיה בצמחים

80-377

ביולוגיה מולקולרית והנדסה ב' (חובה לאלה שלא לקחו את הקורס בתואר הראשון)

80-501

מבוא לביוטכנולוגיה (חובה לאלה שלא לקחו את הקורס בתואר הראשון)

80-507

היבטים משפטיים בביוטכנולוגיה

80-508

היבטים כלכליים ונהוליים בביוטכנולוגיה

80-510

תהליכי הפרדה וניקוי

80-516

פרקים בתהליכי יצור ביוטכנולוגים

80-804

ביולוגיה בשדה הננו טכנולוגיה

80-.....

סמינר בביוטכנולוגיה (חובה)