תואר שני בביולוגיה חישובית

החל משנה"ל תש"ע ניתן לקבל תואר שני בהתמחות בביולוגיה חישובית במסגרת הפקולטה למדעי החיים.

לסטודנטים מצטיינים קיימת אפשרות של מסלול ישיר לתואר שני בביולוגיה חישובית (כמפורט בהמשך).

.

תואר שני בהתמחות בביולוגיה חישובית

למי מיועד המסלול

המסלול מיועד למי שסיים תואר ראשון בביולוגיה חישובית (או בתכניות דומות) והמעוניין להתמחות במחקר בתחום הביולוגיה החישובית.

תנאי קבלה

- המועמד  יהיה בעל תואר ראשון בביולוגיה חישובית (או בתכניות דומות).

- על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה של הועדה לתואר שני בפקולטה למדעי החיים.

- מועמדים  שמבקשים להתקבל לתואר שני במגמת הביולוגיה החישובית וימצאו חסרי רקע מתאים, יחויבו בהשלמות על פי דרישות המנחה והועדה לתואר שני. ההשלמות יהיו במסגרת שנת השלמות או במסגרת הלימודים לתואר השני, ויקבעו באופן אישי על פי רקע הסטודנט ותחום המחקר  וזאת על פי החלטת המנחה והועדה לתואר שני.
מצורפת בהמשך רשימת קורסי השלמה (חלקית).

תכנית הלימודים

מתוך מכסת 12 הנקודות של קורסים לתואר שני, הסטודנטים לתואר שני בביולוגיה חישובית חייבים בקורסים כלהלן:

- לפחות 2 קורסים מרשימת הקורסים היחודיים לביולוגיה חישובית.

- לפחות סמינריון אחד בביולוגיה חישובית.

מצורפת בהמשך רשימת קורסים וסמינריונים לתואר שני הייחודיים לתחום הביולוגיה החישובית .

באישור המנחה ניתן לקחת קורסים רלוונטיים בהיקף של 4 נקודות ממדעי המחשב.

.

מסלול ישיר לתואר שני בביולוגיה חישובית

סטודנטים שלומדים לתואר ראשון בביולוגיה חישובית ושסיימו את שנת הלימודים השניה בממוצע של 90 ומעלה יכולים להתקבל, בכפוף לראיון אישי, לתואר שני ישיר בביולוגיה חישובית.

תכנית זו היא ארבע שנתית ובסיומה מקבל הסטודנט תואר ראשון ושני בביולוגיה חישובית.

סטודנט הלומד במסלול זה ילמד את השנה השלישית במתכונת הרגילה למעט  מספר שינויים:

- על הסטודנט לבחור מנחה לתואר השני עד תחילת השנה השלישית.

- הפרויקט, שהוא אחת המטלות בשנת הלימודים השלישית בתכנית הרגילה, יבוצע ע"י הסטודנט לבדו (ולא בזוג כמקובל) בהנחיית המנחה לתואר השני ויהווה חלק מהתיזה.

-אחד מקורסי הבחירה בשנה ג' צריך להיות קורס מרשימת הקורסים לתואר שני בביולוגיה חישובית.

בשנה הרביעית ילמד הסטודנט קורסים מתקדמים לתואר שני בפקולטה למדעי החיים בהיקף של 7 נקודות ומתוכם לפחות קורס אחד ולפחות סמינריון אחד מהרשימה המצורפת.

מצורפת בהמשך רשימת קורסים וסמינריונים לתואר שני הייחודיים לתחום הביולוגיה החישובית .

לגבי שכ"ל ומלגות חלים על מסלול זה כל הכללים לתואר שני ישיר של הפקולטה למדעי החיים.

לרשימת הקורסים, הסמינריונים וההשלמות הנדרשים לתואר שני בביולוגיה חישובית

לרשימת החוקרים בתחום הביולוגיה החישובית