המשרד של התארים המתקדמים של מדעי החיים עבר באופן זמני לבניין 302