English שלחו לחבר

פרופ' סול עפרוני

פרופסור חבר
טלפון
דוא"ל
pleasenoemail@mail.com
משרד
המרכז לננו-טכנולוגיה (206), קומה 8, חדר C-863
מחקר

באתר המעבדה הסבר מפורט:

http://systemsbiomed.org

 

בדגש על מערכת האיתות המולקולרית בתא, המעבדה לביו רפואה מערכתית בוחנת שינויי ברשת במהלך המעבר למצב מחלה ממצב נורמלי.אנחנו משתמשים בשיטות מרובות תפוקה למדידות ביולוגיות ומשתמשיים בכלים חישוביים להשליך מדידות אלו לכדי הבנה ביולוגית דרך מסלולי איתות ורשתות ביולוגיות.אנו מתרכזים בהבנת תופעת הסרטן, בעיקר סרטן השד וסרטן הכבד, ומנסים להצביע על תפקוד מזיק בשינויים ברשת, דרך השבתת RNA ובעזרת  RNA-seq מדידת שעתוק בעזרת מכונות ריצוף מקבילי .אנו מייצרים את המידע ומפתחים את הכלים לחקור אותו. אנו מפתחים אלגוריתמים להפוך את המידע לאבני בניין בהבנה ביולוגית וכך מגדירים את המדידות הבאות הנדרשות להשגת התקדמות. מטרתנו היא מציאת מטרות להתערבות רפואית.

תאריך עדכון אחרון : 16/09/2020