שלחו לחבר

מתכונות התוכנית

מתכונת הבסיס

שישה קורסים אקדמיים, המהווים סקירה מקיפה וממצה של תחומי הגנומיקה והחישוביות הביו-רפואית. מתכונת זאת הינה יחידת קורסים שלמה העומדת בפני עצמה, אך היא גם מהווה את יחידת קורסי החובה הנדרשים לכל מתכונות ההמשך המפורטות להלן. 

כל הקורסים בתוכנית מוכרים אקדמית כקורסים לתארים מתקדמים (.M.Sc. / Ph.D) וכן מזכים את הרופאים ב-300 נקודות זכות לגמול השתלמות.

סטודנטים המסיימים בהצלחה את מתכונת הבסיס, זכאים לדיפלומה בגנומיקה ובחישוביות ביו-רפואית של אוניברסיטת בר-אילן בשיתוף המרכז הרפואי שיבא.

בשנת הלימודים הקרובה נפרשת מתכונת הבסיס על פני 3.5 חודשים קלנדריים בימי ב' עד ד', מ-2 בנובמבר 2020 עד 17 בפברואר 2021, בין השעות 08:30 עד 13:30. במקרים ספורים יתווסף שיעור תרגול עד השעה 15:15. בשנת הלימודים הבאה תיפרש מתכונת הבסיס על פני שנת לימודים מלאה (כ-8.5 חודשים קלנדריים) בימי ב' בלבד. 

לימודי המשך למאסטר ולדוקטורט

התוכנית מעודדת את משתתפיה להשתלב במחקר אקדמי בתחומי הגנומיקה והחישוביות הביו-רפואיות. סטודנטים שהשלימו את מתכונת הבסיס בהצלחה (ממוצע ציונים מעל 80 ובכפוף לראיון אישי) יוכלו לעבור למסגרת של לימודים מתקדמים, מאסטר (.M.Sc) או דוקטורט (.Ph.D) בפקולטה למדעי החיים. מאחר שכל הקורסים הם בעלי הכרה אקדמית כקורסים לתארים מתקדמים, הרי שהסטודנטים צוברים חלק ניכר מחובות הקורסים לתואר כבר במהלך מתכונת הבסיס. לפיכך, הסטודנטים יוכלו לאחריה להתרכז בעיקר בעבודת המחקר ובפרסום מאמרים. לסטודנטים שימשיכו ויקבלו תואר מתקדם (.M.Sc. / Ph.D) בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן (ב-3 השנים שלאחר סיום התוכנית), יוחזר רטרואקטיבית מלוא שכר הלימוד בתוכנית, ואף יינתן פטור מתשלום שכר הלימוד לתואר המתקדם.

מתכונת ייעודית למתמחים כחלופה לתקופת מדעי היסוד

סטודנטים במתכונת מדעי היסוד לוקחים תחילה את מתכונת הבסיס ולאחריה מבצעים עבודת מחקר מדעי, משתתפים בסמינריון ולוקחים שני קורסי המשך מתוקשבים. הלימודים בחלק הזה מתקיימים בימי ב', והמחקר עצמו מתקיים בזמן הנותר במעבדות בקמפוס, בביה"ח, בבית ו/או בכל מקום רלוונטי אחר.

סטודנטים המסיימים בהצלחה את מתכונת מדעי היסוד זכאים לדיפלומה בגנומיקה ובחישוביות ביו-רפואית של אוניברסיטת בר-אילן בשיתוף המרכז הרפואי שיבא, ובנוסף, לפטור מחובת מדעי היסוד של ההתמחות באישור ובתמיכה של המועצה המדעית בהר"י.

למידה מקוונת

בדומה למגמה החדשה הרווחת באוניברסיטאות המובילות בעולם, ומתוך התחשבות בדרישות התפקיד של הרופאים, כל ההרצאות והתרגולים יצולמו ויהיו זמינים לצפייה בכל זמן ובכל מקום. ייתכן ולצורך כך, חלק או כל הקורסים יועברו בשפה האנגלית.

 

מידע נוסף:

 

תאריך עדכון אחרון : 21/12/2020