English שלחו לחבר

פרופ' חיים כהן

פרופסור חבר
פקס
972-57-7962220
דוא"ל
Haim.Cohen@biu.ac.il
משרד
המרכז לננו-טכנולוגיה (בנין 206), חדרים A-805 (מעבדה) ו- 804 (משרד)
מחקר

מעבדתנו חוקרת את הבסיס המולקולרי של ההזדקנות, ומעורבות חלבוני דה-אצטילזות בקביעת   אורך חיים.

מטרות המחקר הספציפיות הן: הכנת הבקרה המולקולרית של הארכת חיים ע"י הגבלת קלוריות. הבנת יחסי הגומלין בין מרכיבים שונים של מערכת הדה-אצטילזה. בניית מערכות פרוטאומיות לבידוד חלבונים המעורבים בהזדקנות.

תאריך עדכון אחרון : 20/08/2020