עברית Tell a Friend

New books

 

Bancroft's theory and practice of histological techniques. [edited by] S. Kim Suvarna, 8th ed.

Bancroft's theory and practice of histological techniques / [edited by] S. Kim Suvarna, Eighth edition, 2019

Cardiovascular physiology. David E. Mohrman, 9th ed.

Cardiovascular physiology / David E. Mohrman, Lois Jane Heller, 2018 

Clinical microbiology procedures handbook. editor in chief, Amy L. Leber,4th ed

Clinical microbiology procedures handbook / editor in chief, Amy L. Leber, Department of Laboratory Medicine, Nationwide Children's Hospital, Columbus, Ohio,  [2016]; 4th edition

Ecology. William D. Bowman

Ecology / William D. Bowman, Sally D. Hacker, Michael L. Cain, [2017]; Fourth edition

Campbell biology. Lisa A. Urry

Campbell biology / Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Jane B. Reece, [2017]; Eleventh edition

Bailey & Scott's diagnostic microbiology / Patricia M. Tille

Bailey & Scott's diagnostic microbiology / Patricia M. Tille, [2017]; Fourteenth edition

Ecology: concepts and applications. Manuel C. Molles

Ecology: concepts and applications / Manuel C. Molles, Jr., University of New Mexico, 2016]; Seventh edition

Human physiology, an integrated approach. Dee Unglaub Silverthorn,

Human physiology: an integrated approach / Dee Unglaub Silverthorn, with William C. Ober, illustration coordinator; Claire W. Garrison, illustrator ; Andrew C. Silverthorn, clinical consultant ; with contributions by Bruce R. Johnson, c2004; 3rd ed.

Junqueira's basic histology: text and atlas / Anthony L. Mescher, PhD (Professor of Anatomy and Cell Biology, Indiana University School of Medicine, Bloomington, Indiana), [2018]; Fifteenth edition

Junqueira's basic histology: text and atlas / Anthony L. Mescher, PhD (Professor of Anatomy and Cell Biology, Indiana University School of Medicine, Bloomington, Indiana), [2018]; Fifteenth edition

Plant physiology and development / Lincoln Taiz, [2018]; International Sixth edition

Plant physiology and development / Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger, Ian Max Møller, Angus Murphy, [2018]; International Sixth edition

Manual of clinical microbiology / Jorgensen, James H., editor, 2015

Manual of clinical microbiology / Jorgensen, James H., editor, 2015 + [electronic resource]

Janeway's immunobiology / Murphy, Kenneth (Kenneth M.), 2016; 9th edition.

Janeway's immunobiology / Murphy, Kenneth (Kenneth M.), 2016; 9th edition.

Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases / [edited by] John E. Bennett, [2015]; Eighth edition

Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases / [edited by] John E. Bennett, [2015]; Eighth edition

Robbins and Cotran pathologic basis of disease / [edited by] Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster; with illustrations by James A. Perkins, 2015; Ninth edition

Robbins and Cotran pathologic basis of disease / [edited by] Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster; with illustrations by James A. Perkins, 2015; Ninth edition

Intestinal microorganisms of termites and other invertebrates / Helmut Konig, Ajit Varma (eds.), [2006]

Intestinal microorganisms of termites and other invertebrates / Helmut Konig, Ajit Varma (eds.), [2006]

Principles of anatomy & physiology / Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson, [2017]; 15th edition, Global edition

Principles of anatomy & physiology / Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson, [2017]; 15th edition, Global edition

MRI - המדריך המלא : רפואה ופיזיקה נפגשות / עופר בן חורין, [תשע"ו] 2016

MRI - המדריך המלא : רפואה ופיזיקה נפגשות / עופר בן חורין, [תשע"ו] 2016

Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases [electronic resource] / John E. Bennett, Raphael Dolin, Martin J. Blaser, [2019]; Ninth edition

Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases [electronic resource] / John E. Bennett, Raphael Dolin, Martin J. Blaser, [2019]; Ninth edition

ביולוגיה - האחידות והמגוון של החיים / ססי סטאר

 

ביולוגיה - האחידות והמגוון של החיים / ססי סטאר, ראלף טגארט, כריסטין אוורס, ליסה סטאר, תשע"ה-תשע"ז 2015-2016

על פני ימים רבים : מיומנו של ביולוג ימי / כתב וצילם: רמי קליין

על פני ימים רבים : מיומנו של ביולוג ימי / כתב וצילם: רמי קליין ; קריאה ביקורתית והערות : דיתה אליעז, תשע"ח 2018

 Animal defenses. Christina Wilsdon

Animal defenses [electronic resource] / Wilsdon, Christina, [2009]

Molecular biology of the cell / Bruce Alberts [and 6 others]; with problems by John Wilson, Tim Hunt, [2015]; Sixth edition

Molecular biology of the cell / Bruce Alberts [and 6 others]; with problems by John Wilson, Tim Hunt, [2015]; Sixth edition

The Cornell Lab of Ornithology's handbook of bird biology / edited by Irby J. Lovette and John W. Fitzpatrick, 2016; Third edition

The Cornell Lab of Ornithology's handbook of bird biology / edited by Irby J. Lovette and John W. Fitzpatrick, 2016; Third edition

Principles of development / Wolpert, L. (Lewis), 2019; Sixth edition

Principles of development / Wolpert, L. (Lewis), 2019; Sixth edition

The already dead: the new time of politics, culture, and illness / Eric Cazdyn, 2012

The already dead: the new time of politics, culture, and illness / Eric Cazdyn, 2012

A History of Immunology [electronic resource] / Arthur M. Silverstein, 2009

A History of Immunology [electronic resource] / Arthur M. Silverstein, 2009

Immunity [electronic resource]: How Elie Metchnikoff Changed the Course of Modern Medicine / Vikhanski, Luba

Immunity [electronic resource]: How Elie Metchnikoff Changed the Course of Modern Medicine / Vikhanski, Luba

Beyond Words [electronic resource]: What Animals Think and Feel / Safina, Carl, 2016

Beyond Words [electronic resource]: What Animals Think and Feel / Safina, Carl, 2016

Fundamentals of Microbiome Science [electronic resource]: How Microbes Shape Animal Biology / Angela E. Douglas, [2018]

Fundamentals of Microbiome Science [electronic resource]: How Microbes Shape Animal Biology / Angela E. Douglas, [2018]

Genomics in the cloud [electronic resource]: using Docker, GATK, and WDL in Terra / Geraldine A. Van der Auwera and Brian D. O'Connor, 2020

Genomics in the cloud [electronic resource]: using Docker, GATK, and WDL in Terra / Geraldine A. Van der Auwera and Brian D. O'Connor, 2020

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow [electronic resource] / Géron, Aurélien, [2019]; Second edition

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow [electronic resource] / Géron, Aurélien, [2019]; Second edition

Python Machine Learning [electronic resource]: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow 2 / Raschka, Sebastian, [2019]; Third edition

Python Machine Learning [electronic resource]: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow 2 / Raschka, Sebastian, [2019]; Third edition

Deleuzian intersections : science, technology, anthropology / edited by Casper Bruun Jensen and Kjetil Rødje, 2010

Deleuzian intersections : science, technology, anthropology / edited by Casper Bruun Jensen and Kjetil Rødje, 2010

Gendered innovations in science and engineering / edited by Londa Schiebinger

Gendered innovations in science and engineering / edited by Londa Schiebinger

Life, war, earth: Deleuze and the sciences / John Protevi

Life, war, earth: Deleuze and the sciences / John Protevi

Synthetic biology and morality : artificial life and the bounds of nature / edited by Gregory E. Kaebnick and Thomas H. Murray

Synthetic biology and morality : artificial life and the bounds of nature / edited by Gregory E. Kaebnick and Thomas H. Murray

Measuring behaviour : an introductory guide / Paul Martin, Patrick Bateson

Measuring behaviour : an introductory guide / Paul Martin, Patrick Bateson

Basic & clinical pharmacology / edited by Bertram G. Katzung

Basic & clinical pharmacology / edited by Bertram G. Katzung

 

Animal behavior / Dustin R. Rubenstein, John Alcock

Animal behavior / Dustin R. Rubenstein, John Alcock

הסוד הקדמוני : לחיות כמו שהגוף שלך רוצה / דעאל שלו

הסוד הקדמוני : לחיות כמו שהגוף שלך רוצה / דעאל שלו ; עורך: ליעד ליבנה ; איורים: יהונתן קינן

Principles of virology / Jane Flint, Vincent R. Racaniello, Glenn F. Rall, Theodora Hatziioannou, Anna Marie Skalka. Fifth edition

Principles of virology / Jane Flint, Vincent R. Racaniello, Glenn F. Rall, Theodora Hatziioannou, Anna Marie Skalka. Fifth edition

Statistical rethinking : a Bayesian course with examples in R and Stan / Richard McElreath.  Second edition Statistical rethinking : a Bayesian course with examples in R and Stan / Richard McElreath. 
Second edition

Last Updated Date : 16/03/2021