תלמידי מחקר

שם תואר מנחה דוא"ל
טיקוצקי רביד סטודנט לתואר שני (.M.Sc) ravid.tikotzki@live.biu.ac.il
טיקוצקי-מוסקוביץ נילי סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) nilitiko@gmail.com
טל ליאור סטודנט לתואר שני (.M.Sc) tl_lieor@walla.co.il
טננבאום מרים סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) miriam.tannenbaum@biu.ac.il
טננבאום מרים סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) miriam.tannenbaum@biu.ac.il
טרבלסי רעות סטודנט לתואר שני (.M.Sc) trabelsi48@gmail.com
יבלוביץ דורון סטודנט לתואר שני (.M.Sc) ydoron3@gmail.com
יברבוים רויטל סטודנט לתואר שני (.M.Sc) revitalyav@gmail.com
יגורוב יבגני סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) Jenyay85@gmail.com
ידגר מיטל סטודנט לתואר שני (.M.Sc) meitalush18@walla.com
יום טוב גלית סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) yomtovg1@gmail.com
יונגר אלעד סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) eladyunger@walla.co.il
יוסף נועה סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) noahtjoseph@gmail.com
יוסף שרה סטודנט לתואר שני (.M.Sc) sarah177@walla.com
ילאו רינה סטודנט לתואר שני (.M.Sc) rinayalew@gmail.com
יעקב איתי סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) Etai.jacob@GMAIL.COM
יעקב אלעד סטודנט לתואר שני (.M.Sc) eladyaacov@gmail.com
יעקב יסמין סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) Jasmine.jacob@sheba.health.gov.il
יעקב מורן סטודנט לתואר שני (.M.Sc) jacobim1@mail.ac.il
יעקבי שלמה סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) sol.yac@gmail.com
יעקובי ליאורה סטודנט לתואר שני (.M.Sc) liorayaghobi@yahoo.com
יפה איתי סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) etai@yaffeltd.co.il
יפרח חן סטודנט לתואר שני (.M.Sc) chenleven@gmail.com
יפרח חני סטודנט לתואר שני (.M.Sc) hanifrah75@gmail.com
יצחק ענבל סטודנט לתואר שני (.M.Sc) imbal-@hotmail.com