תלמידי מחקר

שם תואר מנחה דוא"ל
זיגלר לינה סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) linag@zahav.net.il
זיו ענבל סטודנט לתואר שני (.M.Sc) inbalz86@gmail.com
זינגר-יוסוביץ קרן סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) keren.yo@gmail.com
זכריה אלי סטודנט לתואר שני (.M.Sc) elizec@gmail.com
זלכה ענת סטודנט לתואר שני (.M.Sc) anat20@gmail.com
זנדר יצחק סטודנט לתואר שני (.M.Sc) itzhak.zan@gmail.com
זעירה רעות סטודנט לתואר שני (.M.Sc) reutzeira91@gmail.com
זק הילה סטודנט לתואר שני (.M.Sc) hilazak1@walla.com
זר שיר סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) shir.zer@gmail.com
חביב גילי סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) gili.haviv@gmail.com
חבר נוית פוסט דוקטורנט navit.haver@biu.ac.il
חופי מזל סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) hophymazal@gmail.com
חוריקוב וסילי סטודנט לתואר שני (.M.Sc) martahmizpe@gmail.com
חזות אנאל סטודנט לתואר שני (.M.Sc) Anael27@msn.com
חזות נועה סטודנט לתואר שני (.M.Sc) n
חזן רותם סטודנט לתואר שני (.M.Sc) hazanr171@gmail.com
חזנזון שרה סטודנט לתואר שני (.M.Sc) Sarah.hasenson@gmail.com
חיימוביץ רותם סטודנט לתואר שני (.M.Sc) rotemile@gmail.com
חליפה הדר סטודנט לתואר שני (.M.Sc) hadarhalifa@walla.co.il
חלפון מעיין סטודנט לתואר שני (.M.Sc) maayanchlfon@gmail.com
חן איתי סטודנט לתואר שני (.M.Sc) itaihenn98@gmail.com
חן דנה סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) Dana.chen90@gmail.com
חנין ניר סטודנט לתואר שני (.M.Sc) wir55@hotmail.com
חרזי רייצ'ל סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) Raichel.cohen@gmail.com
טובין-רכט עדי פוסט דוקטורנט aditovin@gmail.com