תלמידי מחקר

שם תואר מנחה דוא"ל
שפרלינג עדי סטודנט לתואר שני (.M.Sc) alna319@gmail.com
שפרן יאנה סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) Yana.shafran@gmail.com
שקרטשי אפרת סטודנט לתואר שני (.M.Sc) efrat1028@walla.com
שריד שני סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) saridsh@post.bgu.ac.il
שרמן חן פוסט דוקטורנט chen.sherman1@gmail.com
שרעבי יערה סטודנט לתואר שני (.M.Sc) yaara.sharaby@gmail.com
תובל רויטל פוסט דוקטורנט shickrev@walla.com
תעיזי מורן סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) moran051@gmail.com