תלמידי מחקר

שם תואר מנחה דוא"ל
שרמן חן פוסט דוקטורנט chen.sherman1@gmail.com
שרעבי יערה סטודנט לתואר שני (.M.Sc) yaara.sharaby@gmail.com
תובל רויטל פוסט דוקטורנט shickrev@walla.com
תעיזי מורן סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) moran051@gmail.com