תלמידי מחקר

שם תואר מנחה דוא"ל
שפירו ג'ני פוסט דוקטורנט shapiro.jenny@gmail.com
שפר עמוס סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) amosschaffer@gmail.com
שפרן יאנה סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) Yana.shafran@gmail.com
שקרטשי אפרת סטודנט לתואר שני (.M.Sc) efrat1028@walla.com
שריד שני סטודנט לתואר שני (.M.Sc) saridsh@post.bgu.ac.il
שרמן חן פוסט דוקטורנט chen.sherman1@gmail.com
שרעבי יערה סטודנט לתואר שני (.M.Sc) yaara.sharaby@gmail.com
תעיזי מורן סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) moran051@gmail.com