טפסים

טפסים של הפקולטה

טופס שינויים קורסים סמסטר ב' 

טפסים לסטודנטים ולסגל אקדמי ומנהלי (באתר בר-אילן)

טפסים לתלמידי תואר ראשון:

טופס בקשה לתרגום בחינה 

טפסים לתלמידי תואר שני ושלישי הזכאים להדרכה:

הוראות הרשמה להדרכה

"הרשמה מקוונת להגשת מועמדות להדרכה"

"טפסים ואישורים נדרשים לקבלת מינוי לתלמידי מחקר"

טפסים למתקבלים לתואר שני, שלישי ופוסט דוקטורט הזכאים למלגה:

טופס "בקשת מלגה"

טופס "הרשמה מקוונת לקבלת מלגה"