מידע למועמדים

1. תוכניות לימודים לתואר ראשון

2. תנאי קבלה לתואר ראשון

3. תוכנית הלימודים במדעי החיים מורחב

4. תוכנית הלימודים בביוטכנולוגיה

5. תוכנית הלימודים בביולוגיה חישובית

6. תוכנית הלימודים דו ראשי מובנה מדעי החיים כימיה

7. תוכנית הלימודים דו ראשי מובנה מדעי החיים פסיכולוגיה

8. תוכנית הלימודים דו ראשי מובנה מדעי החיים גאוגרפיה

9. תוכניות לימודים לתואר שני

 9.1 תוכנית לימודים לתואר שני ללא תיזה 

10. תוכניות לימודים לתואר שלישי

11. תוכנית הלימודים במסלולים ישירים לתואר שני

12. תוכנית הלימודים במסלול משולב לתואר שלישי

13. תוכנית הלימודים במסלול ישיר לתואר שלישי

14. מתלבטים מה ללמוד ?

15. מידע נוסף למתעניינים, באתר בר-אילן

16. תוכנית "עידית" למצטיינים במדע

 

בפקולטה למדעי החיים מתקיימים לימודים לתואר ראשון  "בוגר במדעי החיים" (B.Sc),

לתואר שני "מאסטר במדעי החיים" (M.Sc) ולתואר שלישי "דוקטור לפילוסופיה" (Ph.D).

 

1. תוכניות לימודים לתואר ראשון
לתואר ראשון הפקולטה מציעה ארבע מסגרות לימוד:

1.  מדעי החיים מורחב

   א. מסלול ביולוגיה מולקולרית ורפואית

   ב. מסלול ביולוגיה התפתחותית ופיזיולוגיה של החי (לא יתקיים החל משנת תשע"ב)

   ג. מסלול למדעי הסביבה החי והצומח

2. ביוטכנולוגיה

3. ביולוגיה חישובית (ביואינפורמטיקה)

4. ביופיזיקה     

 

הלימודים לקראת התואר הראשון יכולים להתבצע באחד מארבעת המסלולים הנ"ל וכן במסלולי מדעי החיים מורחב כלימודים חד חוגיים  "מדעי החיים מורחב" או לימודים דו חוגיים:

 • מדעי החיים ראשי ומקצוע משני מכל חוג באוניברסיטה
 • מדעי החיים משני ומקצוע ראשי מכל חוג באוניברסיטה

 

2. תנאי קבלה לתואר ראשון

 • עמידה בסף קבלה נבדקת על פי נוסחת שקלול המבוססת על:
 • א. ממוצע תעודת הבגרות (40%)
 • ב. ציון פסיכומטרי (40%)
 • ג. ציון כמותי במבחן הפסיכומטרי (10%)
 • ד. ציון במתמטיקה בתעודת הבגרות (10%)
 • למסלול מדעי החיים יש עדיפות לבעלי ציון פסיכומטרי 600 ומעלה.
 • למסלול ביוטכנולוגיה יש עדיפות לבעלי ציון פסיכומטרי 650 ומעלה.
 • למסלול ביולוגיה חישובית (ביואינפורמטיקה) יש עדיפות לבעלי פסיכומטרי מעל 675 ו-5 יחידות מתמטיקה בציון מעל 85 או 4 יחידות מתמטיקה בציון מעל 90.
 • למסלול ביופיסיקה תנאי המינימום הם:

  א.      ממוצע תעודת הבגרות 95

  ב.       ציון הפסיכומטרי 630

  ג.        מתמטיקה 5 יחידות  בציון 80

  ד.       פיסיקה 5 יחידות בציון 80  (מי שאין לו, חייב בקורס הכנה בקיץ)

 

3. תכנית הלימודים במדעי החיים מורחב

תכנית הלימודים בשנה א' ו-ב' ניתנת כתכנית מובנית לכל הסטודנטים הלומדים מדעי החיים מורחב וכולם קורסי חובה. בשנה ג' מתקיימים הלימודים לפי בחירת הסטודנט במסלולים הבאים:

מסלול ביולוגיה מולקולרית, תאית  ורפואית

מסלול ביולוגיה התפתחותית ופיזיולוגיה של החי

מסלול למדעי הסביבה החי והצומח

בכל מסלול בשנה ג' ישנו אשכול קורסי חובה, שהוא ספציפי למסלול, וכל השאר קורסי בחירה.

 

4. תכנית הלימודים בביוטכנולוגיה

בתכנית זו נשמרו העקרונות המנחים העומדים ביסוד תכנית הלימודים המורחבת במדעי החיים. המיוחד למסלול זה הינו, שבשנות הלימודים  א' ו-ב' מירב הקורסים הינם קורסי בסיס, המשותפים למסלול לימודי מדעי החיים מורחב, בתוספת של מספר קורסים ייחודיים למסלול. בשנה ב' נחשפים הסטודנטים למספר קורסים ייעודיים לתלמידי  הביוטכנולוגיה כגון "תכנות לביוטכנולוגים" או "ביוטכנולוגיה בצמחים". בשנה ג' מועמקת ומורחבת מגמת ההתמחות בתחום הביוטכנולוגיה.

 

5. תכנית הלימודים בביולוגיה חישובית

התכנית כוללת את קורסי היסוד בשתי המחלקות מדעי החיים ומדעי המחשב, ובנוסף, מקבץ של קורסים, המדגישים את הממשק בין תחום הביולוגיה לתחום החישובי  .(Computational Biology)  התוכנית היא תוכנית מאתגרת הפונה לתלמידים בעלי חתך קבלה גבוה. מדי שנה מתקבלים כ -25 תלמידים למגמה.

הסטודנטים במגמה זאת לומדים את קורסי מדעי החיים בפקולטה למדעי החיים, ואת קורסי התשתית המתמטיים והקורסים החישוביים במסגרת המחלקה למדעי המחשב (שהיא חלק מהפקולטה למדעים מדויקים). ברוב המקצועות התלמידים לומדים בקורסים הרגילים של מדעי החיים ומדעי המחשב, כאשר ישנו מספר קטן של קורסים, שאותם לומדים תלמידי המגמה בנפרד. בנוסף, נבנו עבור התוכנית מספר קורסים ייעודיים המדגישים את הקשר העמוק בין מדעי החיים ומדעי המחשב. קורסים אלו מוצעים לתלמידים במסלולים האחרים של הפקולטה כקורסי בחירה.

 

6. תכנית הלימודים בתכניות דו חוגיות

א. תכנית הלימודים במדעי החיים ראשי

תכנית הלימודים בשנה א'  זהה למדעי החיים מורחב. בשנה ב' התלמידים לומדים את מגוון הקורסים כמו תלמידי מדעי החיים, פרט לשני קורסים בפיזיולוגיה ושני קורסים באקולוגיה.  בשנה ג' הסטודנטים משלימים את ארבעת הקורסים החסרים ובוחרים במספר קורסים כדי להשלים נקודות זכות לתואר "מדעי החיים ראשי". את שאר הקורסים להשלמת נקודות הזכות הם לוקחים במקצוע המשני שלהם.

ב. תכנית הלימודים במדעי החיים משני

תכנית הלימודים לתלמידי "מדעי החיים משני" היא ייחודית לסטודנטים הלומדים מקצועות ראשיים אחרים כמו "פסיכולוגיה ראשי" , "לימודי א"י ראשי" או "כימיה ראשי". לפיכך, הלימודים מכוונים כך שבשנה א' ו-ב' יילמדו קורסי חובה בסיסיים במדעי החיים:  "ביולוגיה למשניים", "ביולוגיה של התא" וכן "ביוכימיה למשניים".
בשנה ב': "פיזיולוגיה , ו- "גנטיקה" ובשנה ג' כל הקורסים הם קורסי בחירה וכל תלמיד יכול לבחור לו קורסים המתאימים למקצוע הראשי שלו.

פרטים נוספים על תוכנית הלימודים באתר - לימודים לתואר ראשון.

 

7. תוכניות לימודים לתואר שני

הלימודים לתואר שני מורכבים ממחקר ולימודים.  מגמות ההתמחות בתואר שני נקבעות בהתאם לנושאי המחקר של המנחה במעבדה הספציפית, על פי אחד מהתחומים הכלליים המפורטים להלן: בוטניקה, ביוכימיה, זואולוגיה, מיקרוביולוגיה, אקולוגיה, ביולוגיה הומנית וביוטכנולוגיה. קיימות תוכניות מיוחדות למצטיינים.

תנאי קבלה: ממוצע של לפחות  80 בתואר ראשון

פרטים נוספים באתר - לימודים לתארים מתקדמים.

 

8. תוכניות לימודים לתואר שלישי

הלימודים לתואר שלישי מורכבת ממחקר ולימודים.  הנושא הנחקר של כל תלמיד   בתואר השלישי נקבע בהתאם לנושאי המחקר של המנחה במעבדה הספציפית. ורשימת הקורסים לבחירה לתלמידי התואר השלישי מתואמת באופן אישי עם המנחה. קיימות תוכניות מיוחדות למצטיינים.

תנאי קבלה: ממוצע של לפחות  85  בלימודי התואר שני ו-85 בעבודת הגמר לתואר שני

פרטים נוספים באתר - לימודים לתארים מתקדמים.

 

9. תכנית הלימודים במסלולים ישירים לתואר שני

9.1 מסלול ישיר - רשאים להתקבל למסלול זה סטודנטים שממוצע ציוניהם בשנה א' ו-ב' לפחות 90. בשנה ג' של התואר הראשון הם לומדים את קורסי הבחירה של התואר הראשון בהיקף של 19.5 נקודות זכות (נ"ז) וכן 5 נ"ז קורסים מהתואר השני. בנוסף, הם מתחילים את עבודת המחקר לתואר השני כבר בשנה ג' ומגישים את הצעת המחקר בתום שנה אחת (בתום שנה ג'). בשנה ד' הם משלימים עוד 7 נ"ז מהתואר השני וכן מגישים רק סמינריון אחד.  הגשת התיזה והבחינה הסופית היא זהה לזו של הלומדים רגיל לתואר שני. הסטודנטים אמורים לסיים תוך 4 שנים תואר ראשון ותואר שני.

9.2 מסלול "פסגות" - מיועד לתלמידים מצטיינים שסיימו את שלושת הסמסטרים הראשונים בתואר הראשון בפקולטה למדעי החיים ומאפשר למשתתפיו לסיים את לימודי התואר הראשון והשני בתוך ארבע שנים, תוך קבלת הקלות ומלגות במהלך התואר הראשון. לפרטים מלאים גלשו לתוכנית "פסגות".

 

10. תכנית הלימודים במסלול משולב לתואר שני ותואר שלישי

 למסלול זה מתקבלים תלמידים שציון התיזה שלהם לתואר שני 95 לפחות ואשר עבודת המוסמך שלהם מהווה בסיס איתן לכתיבת הצעת מחקר לדוקטורט. במסלול זה ניתן להשתמש לכתיבת תיזת התואר השלישי בתוצאות שהושגו במהלך לימודי התואר השני, זאת בתנאי, שמדובר על נושא המשך. בתום שנתיים לתקופת לימודי התואר השני, מגישים התלמידים את תיזה לתואר שני וכן את תכנית המשך המחקר ללימודי התואר השלישי.

מסלול משולב יכול להמשך בין 3 ל-4 שנים בלימודי התואר השלישי.

הפקולטה מעודדת את הסטודנטים המצטיינים להמשיך במסלול המשולב.

 

11. תכנית הלימודים במסלול ישיר לתואר שלישי

 מתקבלים סטודנטים אחרי שנת לימוד ראשונה בלימודי התואר השני  שממוצע ציוניהם 90 לפחות. סטודנטים אלה נדרשים להראות נתונים מספקים להצעת מחקר ללימודי התואר השלישי בתום שנת עבודה. סיום הדוקטורט הוא תוך 4 שנים (סה"כ 5). לעומת מסלול משולב, הסטודנטים לא נדרשים להגיש עבודת תיזה לתואר השני, וגם אינם מקבלים תואר שני. 

פרטים נוספים באתר - לימודים לתארים מתקדמים.

 

12. מתלבטים מה ללמוד ?

•     הניתן לתאר בעזרת חוקים מתמטיים פשוטים כיצד  "זוכרת" המערכת החיסונית את הזיהומים להם נחשפה לפני שנים רבות?  אילו מודלים חישוביים עשויים לנבא התפרצות של מגפה, כגון האיידס?  הניתן לנבא מראש, אילו חלבונים מבין עשרות אלפי החלבונים הפועלים בתא חי, הם ה"חיילים הפשוטים" המבצעים תפקיד אחד, ומיהם ה"מנהלים" המקושרים בקשרי פיקוח ובקרה אל הרבה חלבונים אחרים?  אם שאלות כאלה מציתות את דמיונך, אתה מתעניין כנראה בביולוגיה חישובית (ביואינפורמטיקה).

•     האם הרצף החד מימדי של שרשרת חומצות האמינו מהן בנוי חלבון עשוי לנבא את המבנה התלת-מימדי של השרשרת לאחר הקיפול שלה? כיצד "נראה" אתר פעיל של אנזים, ואיך הוא משתנה בעקבות "איתות" הנקלט מהסביבה?  הביולוגיה המבנית מנסה לפענח כיצד בנויות ה"מכונות" המולקולריות הזערערות מהן מורכב
כל יצור חי.

•   איך בונה התא החיידקי, הצמחי או האנימלי אלפי תרכובות שונות מחמרי מוצא פשוטים?  כיצד ממירים מרכזי הריאקציה שברקמת העלה את אנרגיית האור לאנרגיה כימית, ביעילות העולה על כל דמיון?  כיצד המערכת הפוטוסינתטית, המונה מאות חלבונים וצבענים מסודרים בסדר מופתי במרחב, מגלה גמישות ומגיבה לשינויים בעצמת האור וצבעו?  כיצד מתרחשת הולכה עצבית?   על כך (ועוד שפע נושאי תשתית בביולוגיה) לומדים בקורסים לביופיסיקה, ביוכימיה ופיסיולוגיה.

•   מה חשוב יותר, גנטיקה או סביבה? הידעת כי גורי חולדה שקבלו טיפול אימהי חם לא יהיו חרדתיים בבגרותם - הטיפול הזה "נרשם" בסימנים אפי-גנטיים על פני הדנ"א, ויהפוך אותם לחולדות בוגרות ובטוחות בעצמן?  מה הגן הגורם לאנורקסיה?  והאם יש קשר מולקולרי בין הרעבה מבוקרת למנגנוני ההזדקנות של היצור החי?   אלה הן רק "דוגמיות" לשאלות בהן מטפלת הגנטיקה המולקולארית.

•   הניתן לגרום לזבוב להצמיח רגליים על ראשו במקום אנטנות, ומה ניתן ללמוד מכך על פלא ההתמיינות שלנו לאיברים ורקמות?  הניתן לייצר פרח שבו, במקום אבקנים ושחלות, יופיעו עוד ועוד מעגלים של עלי כותרת?  מה למעלה ומה למטה, באיזה שלב לאחר ההפריה "יודע" העובר איזה חלק שלו הוא ה"ראש" ואיזה ה"זנב"?  האם נזכה בקרוב לאברים חלופיים (עור, ריאה, כבד...) שיגודלו במבחנות מתאי גזע בעלי פוטנציאל התחדשות אלמותי?  אם אתה מוכרח לדעת את התשובה, פנה לביולוגיה ההתפתחותית ותבוא על סיפוקך.

•   האם ילדינו יזכו להכיר דיונות חול, חורשות המנגרובים, יערות גשם?  ממה נובע החשש החמור מפני הכחדת צורות החיים המופלאות והמגוונות על הארץ ובים?  כיצד  גורמים שינויים אקלימיים לאלמוג ולאצות המיקרוסקופיות החיות עמו בסימביוזה מיליוני שנים "להתגרש" לפתע, והשונית נידונה לגסיסה איטית?   אם הנושאים הללו בוערים בעצמותיך, לימודי האקולוגיה הם המזון הרוחני עבורך.

•    כיצד שורדים חיידקים קדמונים ועקשניים במעיינות של חומצה מבעבעת ורותחת?  האם נחזה בקאם-בק של גזעים חסיני אנטיביוטיקה של הדבר, הצרעת והאבעבועות השחורות?  כיצד ניתן "לביית" וירוסים ולנצל אותם לריפוי גנטי של בני אדם?  כיצד מפתחים עוד ועוד זני חיידקים המנטרלים רעלים בשפכים תעשייתיים?   ווירוסים וחיידקים הם אויב וגם ידיד, והמיקרוביולוגיה היא המדע שלומד את אורחותיהם. 

כיצד מטפחים עגבניה מתוקה יותר, ורד ריחני יותר? כיצד מתגונן הצמח מאויביו - פטריות, חרקים ותולעי קרקע? הידעת כי הצמח מסוגל לאותת בעזרת תרכובות נדיפות לחרקים ידידותיים להגיע אליו ולטרוף את אויביו, החרקים הצמחוניים? איזה גורם מגביל את גידולו של הצמח, את היבול שייתן, את תכולת החלבון שלו? באיזה כוח עולים המים בגזעי העצים לגובה רב? אם זה מעניין אותך, "שורש נשמתך" הוא בבוטניקה (מדעי הצמח).

•  מדוע צריך מיליארד תאי זרע כדי לקבל הפריה אחת?  כיצד ניתן לזהות ולמיין תחת המיקרוסקופ תאי זרע "עצלנים" ולפתור בעיות קשות של עקרות?  ו...האם באמת תחתוני בוקסר משפרים את הפוריות, ועישון מקטין אותה?  בפקולטה שלנו מחקר תוסס, המקושר לקליניקה מתקדמת, בנושא פוריות ופיסיולוגיה של הרביה. 

•   איך לומדים ומתי מתבלבלים?  מה יזכר ומה יישכח בעוד שניה?  איפה ה"חומרה" שלנו ומניין הגיעה התוכנה,  וכיצד המחקר יכול לעזור לחולי דיכאון, סכיזופרניה, מכורים לאלכוהול?  הנוירוביולוגיה עוסקת, ללא ספק, במערכת המורכבת ביותר בגוף האדם (והחיות).

•  רוב הזמן אנו נוגעים, שואפים ובולעים מיליוני חיידקים ווירוסים ואיננו נופלים למשכב!  כיצד מזהה גופנו ומבחין בגורמי מחלה?  ומתי המנגנונים מדוכאים ונחלשים?  כיצד נוצר בגופנו רפרטואר אדיר ומגוון של נוגדנים המסוגלים לזהות כל דבר, כמעט?  מהן המחלות בגללן הגוף "קם כנגד עצמו" ומתקיף את תאיו הוא?  בקורסים באימונולוגיה תלמדו על אחת המערכות המעניינות והקריטיות לבריאותנו.

• כיצד מייצרים כמות מסחרית של אינסולין לטיפול במחלת הסוכרת?  כיצד ניתן לפתח וליצר תרופה שתגרום למוות של תאים סרטניים ולא תפגע בתאים נורמליים, או תרופה שתמנע היווצרות כלי דם המזינים את הגידול הסרטני? איך  מגדלים ומשווקים הדברה ביולוגית כתחליף להדברה כימית?   הביוטכנולוגיה עוסקת בניצול הידע הנרכש בעקבות חקירת מערכות ביולוגיות לצורך ייצור  מוצרים בעלי פוטנציאל יישומי בתחומים מגוונים (רפואה, חקלאות, איכות הסביבה ועוד).