מלגות קרן אייסף - לסטודנטים במקצועות ה STEM

שלום רב,

מצ"ב קול קורא להגשת מועמדות לתכנית אייס"ף ופרטים על הגשת מועמדות לתכנית.

יכולים להגיש מועמדות לתכנית מועמדים ומתקבלים ללימודי ראשון , תואר שני ומועמדים למלגת נשיא תשע"ט

/files/life-sciences/shared/flyer_stem_29_01_18_mail.jpg

/files/life-sciences/shared/stem_letter.docx