הרשמה להגשת בקשה למלגה לתואר ראשון בשנה"ל תשע"ט

הרשמה להגשת בקשה למלגה לתואר ראשון בשנה"ל תשע"ט היא עד 31.7.2018.

הלן קישור להרשמה.

https://www1.biu.ac.il/scholarships/BA

/files/life-sciences/shared/scholarships_for_bsc_students_0.pdf